ภาคประชาชน องค์กรแรงงานออกแถลง ร่วมต้านแปรรูปรัฐวิสากิจ เสนอถอนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ

ภาคประชาชนองค์กรแรงงานออกแถลงการณ์ ร่วมต้านแปรรูปรัฐวิสากิจ กับสรส.แถลงเสนอถอนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ออกจากสนช.

นักวิชาการเปิดเวทีวิพากษ์ เสนอชะลอ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….

สัมมนา แนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม นักวิชาการเสนอรัฐบาลชะลอร่าง พ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต้องปฏิรูปแบบมีธรรมาภิบาล ไม่ใช่การนำใส่คอก หรือฝาชีครอบแล้วขาย

แรงงานภาคใต้ จัดสืบสานบอกเล่าประวัติศาสตร์

นักวิชาการ ชี้รายได้แรงงานภาคใต้ยังต่ำถึงรายได้ปานกลาง แรงงานนอกระบบย้ำสถานการความไม่มั่นคงของแรงงานในระบบ เมื่อออกจากงานจะเข้าสู่แรงงานนอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการ ข้ามชาติมองการจ้างงานคือโอกาสคนไทยใจดีและมีความเป็นพี่น้อง

รัฐวิสาหกิจและองค์กรแรงงานกับการพัฒนาภาคใต้

เสนอแรงงานสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มสร้างพลังร่วม จับมือหนุนสังคม ช่วยชาวบ้าน แล้วชาวบ้านจะช่วยแรงงาน จัดกิจกรรมเสริมเป็นการวอร์มก่อนเอาจริง

กระทรวงแรงงาน แจงค่าจ้างขั้นต่ำ แค่เกณฑ์มาตรฐานแรงงานแรกเข้าทำงาน

กระทรวงแรงงาน ย้ำว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กำหนดไว้เป็นหลักประกันขั้นต้นแก่ลูกจ้างที่ไม่มีฝีมือเมื่อแรกเข้าทำงาน ส่วนผู้ที่มีทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดระดับค่าจ้างอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับทักษะฝีมือและความรู้ความสามารถ ปัจจุบันได้ประกาศแล้ว 67 สาขาอาชีพ สูงสุดถึงวันละ 800 บาท

ศาลอุทธรณ์ยืน คำตัดสินศาลชั้นต้น กรณีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา 98 คน

ศาลอุทธรณ์ยืนคำตัดสินศาลชั้นต้น กรณีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา 98 คน จำเลยที่1 จำคุก 35 ปี และปรับเป็นเงิน 660,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2-3 ลงโทษความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง รับสารภาพ ลดโทษจำคุกเหลือ 6 เดือน

1 2 3 327