The Institute for International Workers Education (IIWE) จัดการศึกษาเรียนรู้การเจรจาทางสังคม Social Dialogue

สรุปเวทีสัมมนาและเรียนรู้เรื่องการเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) ระหว่างสหภาพแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหภาพแรงงานยุโรป

100 วัน ราณี หัสสรังสี –สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย

ในวาระ 100 วัน คุณราณี หัสสรังสี จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย 2018” ชี้สวัสดิการในไทยยังเป็นแบบต่างสวัสดิการผสมยังไม่ถ้วนหน้า ยังเป็นการแยกจัด เน้นคนจนแต่คนจนจริงเข้าไม่ถึง รวมถึงสวัสดิการเด็ก

คสรท.ทวง 13 ข้อ แนวทางแก้ปัญหาแรงงาน ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ส่งหนังสือทวงรัฐ แก้ 13 ข้อปัญหาความปลอดในการทำงาน หลังยื่นมาร่วมเดือน

ผนึกกำลังลูกจ้าง นายจ้าง เสนอรัฐให้สัตยาบันILO 144

สภาองค์การนายจ้าง จับมือองค์กรลูกจ้าง เตรียมเสนอรัฐบาลให้สัตยาบันILOฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือร่วม ด้านรัฐดอดรับอนุสัญญาฉบับที่ 29 และฉบับที่ 188 ส่วนฉบับที่ 87 และ98 ยังต้องรอ

ขบวนการแรงงานสากล แถลงถึงรัฐไทยให้ดูแลสิทธิแรงงาน

เลขาธิการ อินดัสทรีออลล์ โกลบอล ยูเนียน บุกกระทรวงแรงงานไทย เสนอแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน  เน้นดูแลสหภาพแรงงาน หลังมีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และไม่ทำตามข้อตกลงสภาพการจ้าง

ถกแถลง การละเมิดสิทธิแรงงาน ไร้เงารัฐไทย

คสรท.เดินรณรงค์ส่งเสียงถึงภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศกรณีละเมิดสิทธิแรงงาน พร้อมเชิญทุกภาคส่วนร่วมถกแถลงแต่ไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐไทย ILO พร้อมรับช่วยแก้ปัญหา โดยใช้กลไกไตรภาคี

1 2 3 340