คสรท.ยื่นกระทรวงแรงงาน-ILO แก้ปัญหาละเมิดสิทธิแรงงาน

สมานฉันท์แรงงาน ร้องรัฐถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศแก้ปัญหาละเมิดสิทธิ กลุ่มสหภาพร้องนายจ้างให้ออกเพราะตั้งครรภ์

คสรท.ระดมทุนช่วยคนงานบริติชไทยซิน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ได้ส่งหนังสือถึงองค์กรสมาชิก พันธ์มิตร และเครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน เพื่อขอระดมทุนสนับสนุนช่วยเหลือสหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กสไทล์ หลังถูกนายจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด ประกาศปิดโรงงานเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

ศาลระนอง พิพากษายกฟ้องจำเลยคดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกัมพูชา

ศาลจังหวัดระนอง พิพากษายกฟ้องจำเลย คดีหมายเลข คม. 2,4/2559 คดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกั มพูชา จำนวน 11 คน

นายจ้างฟาร์อีสท์ยอมจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างยาว 6 งวด

บริษัทฟาร์อีสฯ ตกลงแบ่งจ่ายเป็น 6 งวด เงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ประสงค์โยกย้ายไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ ในอัตราร้อยละ 55 ของเงินค่าชดเชยตามอายุงาน ทุกวันที่ 22 ของเดือน เริ่มเมษายน 60 เป็นต้นไป

ผู้หญิงเสนอเพิ่มวันลาคลอด 120 วัน ผู้ชาย 30 วัน สนองนโยบายส่งเสริมการมีบุตรของรัฐบาล

เครือข่ายผู้หญิงเสนอ 4 ข้อต่อรัฐ หนึ่งรับรองอนุสัญญาILO 183 สองศูนย์เลี้ยงเด็กต้องสอดคล้องต่อคนทำงาน สาม ให้กำหนดสัดส่วนผู้หญิงในคณะกรรมการทุกระดับ สี่ ให้ 8 มีนาเป็นวันหยุด

1 2 3 316