วันงานที่มีคุณค่า แรงงานรณรงค์ ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง

วันงานที่มีคุณค่า คสรท. สรส.และเครือข่ายแรงงาน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent Work Day โดยชูประเด็นเรียกร้อง คือ ขอให้รัฐบาลยกเลิกการจ้างงานที่มีคุณค่า ส่วนเครือข่ายแรงงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม หรือ Just transition ยื่นข้อเสนอภาวะโลกร้อนเช่นกัน

ศาลลพบุรีไต่สวนยกฟ้อง 3 แรงงานเมียนมากรณีลักทรัพย์ 

ศาลมีคำสั่งยกคำฟ้อง อดีตลูกจ้างชาวเมียนมา และเจ้าหน้าที่เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ รวม 3 คน ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ บริษัทธรรมเกษตร

องค์กรแรงงานระดับประเทศจับมือ เรียกร้องรัฐไทยให้สัตยาบันILO 188

องค์กรแรงงานระดับประเทศ ออกแถลงการณ์ร่วม อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ C188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง

“นักสื่อสารชายขอบ”ในสมรภูมิสื่อ 4.0

ถอดบทเรียนกิจกรรม”โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักสื่อสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง” หวังยกระดับนักสื่อสารชายขอบนำเสนอข่าวสู่สังคมวงกว้าง

The Institute for International Workers Education (IIWE) จัดการศึกษาเรียนรู้การเจรจาทางสังคม Social Dialogue

สรุปเวทีสัมมนาและเรียนรู้เรื่องการเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) ระหว่างสหภาพแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหภาพแรงงานยุโรป

1 2 3 341