คสรท.เสนอปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ พร้อมเลี้ยงคนได้ 3 คน

2 องค์กรแรงงาน ยื่นรมว.แรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ ตามมาตราฐานสากลเลี้ยงครอบครัวได้ 3 คน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมต้องคุมราคาสินค้า ย้ำต้องเร่งปรับขึ้นค่าจ้างยิ่งเลื่อนทำให้การปรับค่าจ้างตามไม่ทันค่าครองชีพ

วันสตรีสากล “ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตนเอง”

เครือข่ายผู้หญิง นำโดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ยื่น 11 ข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องลาคลอด 180 วัน เงินอุดหนุนเด็ก 0-6 ปี การจ้างงานที่ไม่มั่นคง ความเสมอภาคเท่าเทียม ฯลฯ

แรงงาน ภาคประชาชน แถลง ไม่ขวางการพัฒนา แต่ให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)เอื้อเอกชนกลุ่มทุนผูกขาด

แถลงการณ์ ขอให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)เอื้อเอกชนกลุ่มทุนผูกขาดและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ต้องรักษาประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ประชาชน

8 พรรคการเมือง เปิดนโยบายด้านแรงงาน ชูศักดิ์ศรีมีรัฐสวัสดิการ

 กลุ่มสหภาพแรงงาน เปิดเวทีพบพรรคการเมือง เสนอนโยบายด้านแรงงาน 8 พรรคเข้าร่วม พร้อมชูปรับขึ้นค่าจ้าง ให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ไม่มั่นคง ยกระดับพัฒนาศักยภาพ จัดเต็มสวัสดิการเกิด จนชรา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน แก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบ ยกคุณค่าแรงงาน

สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แรงงาน และขบวนแนวโน้มปี 2562

ชี้ต้องทำงานจัดตั้งสหภาพแรงงานทั่วไป ฟื้นระบบประชาธิปไตย ขบวนการแรงงานต้องเข้มแข็ง ปรัชญาของรัฐในการพัฒนายังต้องการที่จะได้แรงงานราคาถูกเพื่อดึงดูดนักลงทุน พร้อมกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้แรงงานทำงานที่ไม่มั่นคง ไม่ใช่แนวคิดเพื่อช่วยให้แรงงานทำงานเบาลง อีกทางเลือกแรงงานต้องมีพรรคการเมือง เพื่อเข้าสู่การสร้างอำนาจต่อรอง

10 เหตุผลที่ สนช. ต้องถอนร่าง พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. …. ออกไป

องค์กรผู้หญิงยื่นข้อเสนอ 10 เหตุผลที่ สนช. ต้องถอนร่าง พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. …. ออกไป

1 2 3 346