เพื่อนสื่อมวล ระดมทุนช่วย “อาร์ต” ชัยภัทร ธรรมวงษา

พี่น้องสื่อมวลชนหลายสาขาอาชีพจัดงาน “เติมกำลังใจให้อาร์ท” ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงแรงงาน หนังสือพิมพ์แนวหน้า หวังช่วยเหลือหลังน้องป่วยมานานกว่า 2 เดือน มีวงดนตรีภราดร เอก สุรเชษฐ์ วงมานพเฟรนด์สกับเพื่อนๆ และวงดนตรีอายไลน์เนอร์จากชมรมดนตรีกวี ศิลปะ ไทยพีบีเอส ขายบัตรได้ 269,495 บาทไม่รวมขายเสื้อยืด

14 ตุลากับขบวนการแรงงาน เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 25สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ14ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ครั้งที่ 2 ร่วมกับมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้จัดเสวนา 14ตุลากับขบวนการแรงงาน ในวาระ 40 ปี 14 ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ นายจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการคณะกรรมการ 14 ตุลาฯ กล่าวว่าการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 แม้ว่าผู้นำนักศึกษาจอหลบลงใต้ดิน เข้าป่า แต่ขบวนการแรงงานยังคงต่อสู้อยู่แม้ว่าจะดูซบเซาบ้าง ส่วนนายวิสา คัญทัพ กล่าวว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ยังไม่ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้ขุดรากถอนโคนทำให้ได้ประชาธิปไตยแบบไม่สมบูรณ์แท้จริง เมื่อ 14 ตุลา 16 ก็ยังไม่มีการขุดรากถอนโคน เพราะนักศึกษาเองก็ไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญควรเป็นแบบไหน ประชาธิปไตยแบบไหน นักศึกษาเองก็ยังไม่ได้คิดเช่นกัน ใครจะมาปกครอง และอีก 3 ปี ก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งนำมาซึ่งการสังหารโหดนักศึกษา ประชาชน

จุดยืนสมานฉันท์แรงงานฯผลกระทบปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG / หวั่นสถานประกอบการอ้างต้นทุนสูง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยในฐานะองค์กรแรงงานที่มีจุดยืนสนับสนุนและผลักดันการเข้าถึงความเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองแรงงานทุกคนในประเทศไทยอย่างไม่มีความเหลื่อมล้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเห็นว่ารัฐบาลและกระทรวงพลังงานต้องยุติการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG และรวมทั้งจำเป็นต้องทบทวนการแบ่งสรรสัดส่วนการใช้ก๊าซ LPG โดยเฉพาะในกลุ่มภาคครัวเรือน ภาคยานยนต์ และภาคอุตสาหกรรม ที่ควรต้องได้รับการจัดสรรจากแหล่งผลิตภายในประเทศไทยเป็นลำดับแรก

บทวิพากษ์ การเสนอร่างกฎหมายยุบเลิกกอช.

กอช. คือ กองทุนการออมแห่งชาติ ที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 15-60 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ที่ส่งสมทบเพื่อสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนระบบบำเหน็จบำนาญอื่น ที่มีการจ่ายเงินสมทบโดยรัฐบาลหรือนายจ้าง เมื่อบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้รับหนังสือด่วนที่กค1007/ว2817 จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. ….

สถานการณ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (ณ เดือนกรกฎาคม 2556)

แม้เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการงดเว้นการกระทำของกระทรวงการคลัง ที่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออม ซึ่งเห็นได้ชัดจากในช่วงการประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 2557 ที่รัฐสภา นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย และใช้อำนาจรัฐมนตรีขัดต่อ พ.ร.บ.กองทุนการออม พ.ศ. 2554 ด้วยการตัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2557 ให้กองทุนการออมแห่งชาติ การฟ้องร้องศาลปกครอง ของเครือข่ายฯ ตามมาตรา 42 พรบ.ศาลปกครองฯ

เครือข่ายบำนาญ ระดมคนค้านคลัง ออกกม.ยุบกองทุนออมฯ 22 ส.ค.นี้

เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) คัดค้าน ร่าง พรบ.ยุบกองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมรวมกลุ่มองค์กรเครือข่ายพันธมิตร จะดำเนินการคัดค้านการเสนอร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. … ในทุกรูปแบบ นัดรวมพลคัดค้าน หน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 22 ส.ค. 56 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดระดมแคมเปญรณรงค์ ประชาชนกดไลน์ความเห็นผ่าน http://www.change.org ถึงกระทรวงการคลังให้หยุดการเสนอร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ (ร่วมได้ที่ http://chn.ge/1dpsQAE)

1 157 158 159 160 161 163