คสรท.เรียกร้องรัฐแสดงความจริงใจแก้ปัญหา พร้อมแสดงจุดยืนเคียงข้างเกษตรกรยาง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เรียกร้องให้รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเร็ววัน เพราะการที่รัฐบาลมัวแต่คำนึงถึงฐานเสียงหรือมิใช่ฐานเสียงของรัฐบาล นี้คงมิได้ทำให้ชีวิตเกษตรกรปลูกยางพาราดีขึ้นได้ในระยะยาว เพราะด้วยเหตุปัจจัยทั้งระดับโลกและระดับภายในประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก พร้อมนับสนุนการเคลื่อนไหวและเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรผู้ชุมนุมอยู่ในขณะนี้จนถึงที่สุด “เพราะชะตากรรมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา คือ ทุกข์ร่วมของพี่น้องแรงงาน”

สรส. เรียกร้องรัฐยุติความรุนแรงต่อการชุมนุมของเกษตรกรสวนยาง ย้ำแก้ปัญหาด่วน

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ออกแถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลหยุดความพยายามใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน และเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ

เพื่อนสื่อมวล ระดมทุนช่วย “อาร์ต” ชัยภัทร ธรรมวงษา

พี่น้องสื่อมวลชนหลายสาขาอาชีพจัดงาน “เติมกำลังใจให้อาร์ท” ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงแรงงาน หนังสือพิมพ์แนวหน้า หวังช่วยเหลือหลังน้องป่วยมานานกว่า 2 เดือน มีวงดนตรีภราดร เอก สุรเชษฐ์ วงมานพเฟรนด์สกับเพื่อนๆ และวงดนตรีอายไลน์เนอร์จากชมรมดนตรีกวี ศิลปะ ไทยพีบีเอส ขายบัตรได้ 269,495 บาทไม่รวมขายเสื้อยืด

14 ตุลากับขบวนการแรงงาน เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 25สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ14ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ครั้งที่ 2 ร่วมกับมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้จัดเสวนา 14ตุลากับขบวนการแรงงาน ในวาระ 40 ปี 14 ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ นายจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการคณะกรรมการ 14 ตุลาฯ กล่าวว่าการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 แม้ว่าผู้นำนักศึกษาจอหลบลงใต้ดิน เข้าป่า แต่ขบวนการแรงงานยังคงต่อสู้อยู่แม้ว่าจะดูซบเซาบ้าง ส่วนนายวิสา คัญทัพ กล่าวว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ยังไม่ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้ขุดรากถอนโคนทำให้ได้ประชาธิปไตยแบบไม่สมบูรณ์แท้จริง เมื่อ 14 ตุลา 16 ก็ยังไม่มีการขุดรากถอนโคน เพราะนักศึกษาเองก็ไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญควรเป็นแบบไหน ประชาธิปไตยแบบไหน นักศึกษาเองก็ยังไม่ได้คิดเช่นกัน ใครจะมาปกครอง และอีก 3 ปี ก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งนำมาซึ่งการสังหารโหดนักศึกษา ประชาชน

จุดยืนสมานฉันท์แรงงานฯผลกระทบปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG / หวั่นสถานประกอบการอ้างต้นทุนสูง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยในฐานะองค์กรแรงงานที่มีจุดยืนสนับสนุนและผลักดันการเข้าถึงความเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองแรงงานทุกคนในประเทศไทยอย่างไม่มีความเหลื่อมล้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเห็นว่ารัฐบาลและกระทรวงพลังงานต้องยุติการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG และรวมทั้งจำเป็นต้องทบทวนการแบ่งสรรสัดส่วนการใช้ก๊าซ LPG โดยเฉพาะในกลุ่มภาคครัวเรือน ภาคยานยนต์ และภาคอุตสาหกรรม ที่ควรต้องได้รับการจัดสรรจากแหล่งผลิตภายในประเทศไทยเป็นลำดับแรก

บทวิพากษ์ การเสนอร่างกฎหมายยุบเลิกกอช.

กอช. คือ กองทุนการออมแห่งชาติ ที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 15-60 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ที่ส่งสมทบเพื่อสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนระบบบำเหน็จบำนาญอื่น ที่มีการจ่ายเงินสมทบโดยรัฐบาลหรือนายจ้าง เมื่อบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้รับหนังสือด่วนที่กค1007/ว2817 จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. ….

1 155 156 157 158 159 162