แรงงานข้ามชาติร่วมเสนอรัฐรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ98 7 ตุลานี้

แรงงานข้ามชาติสะท้อนแม้รัฐไทยให้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแต่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ จึงมองว่าอนุสัญญาILOทั้ง 2 ฉบับคือคำตอบ หากแรงงานข้ามชาติรวมตัว เจรจาต่อรองได้ จะลดปัญหาความขัดแย้งของแรงงานกับนายจ้างลงได้ เชียงใหม่พร้อมจัด 29 ก.ย.56

คอบร้าพ่นพิษใส่ 10กรรมการสหภาพฯ ห้ามเข้าบริษัทแต่ต้องรายงานตัวทุกวันเช้า-เย็น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 นายสมยศ แสงเลิศหล้าประธานสหภาพแรงงานคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมด้วยกรรมการ 9 คนและอนุกรรมการสหภาพแรงงานฯ2คนรวมทั้งหมด 12 คน มาร้องเรียนต่อคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ว่าถูกบริษัทคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอมตะนคร ออกคำสั่งห้ามทั้งหมดเข้าในบริษัทฯโดยตั้งข้อกล่าวหาเป็นแกนนำชุมนุม ปลุกปั่นยุยงให้ลูกจ้างแตกความสามัคคี และต่อต้านกล่าวโจมตีบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ให้อยู่ข้างนอกโดยยินดีจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆให้ตามปกติ

คสรท. ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความรู้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อการขับเคลื่อนและรณรงค์

วันที่ 22 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความรู้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO )

คุณสงวน ขุนทรง ผู้ประสาน กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวว่าการ ให้ความรู้สามารถทำได้ทุกที่ เช่น ใต้ต้นไม้ ในการจัดอบรมการให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาฉบับ 87 และ 98 เพื่อให้พี่น้องได้รับรู้และเข้าใจ

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงจับมือคณะกรรมการสมานฉันท์จัดการความรู้อนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง ได้ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยจัด เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ต่อการผลักดันให้ รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98″ ณ โรงแรมแมนฮัตตัน (นวนคร ) โดยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนผู้เข้าร่วม 66 คน ประกอบด้วย สหภาพแรงงาน 20 แห่ง, กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชน และสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย

กลุ่มแรงงานปราจีนจัดให้ความรู้อนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98

ผู้ใช้แรงงานปราจีนบุรี จัดทำความเข้าใจเรื่องอนุสัญญษองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อสรุปความสำคัญ เห็นด้วยต้องร่วมดันรัฐบาลให้รับรองโดยเร็ว

นายไพฑรูย์ สีตา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี กล่าวว่าทางกลุ่มฯได้มีการจัดเสวนาเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เพื่อการระดมและทำความเข้าใจซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 40-50 คน ซึ่งในกลุ่มก็มีความชัดเจนว่าในส่วนของการคุ้มครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วม

ขบวนแรงงานตื่นตัวร่วมเดินเท้าต้านรัฐสร้างเขื่อนแม่วงก์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เวียนหนังสือเชิญพี่น้องแรงงานร่วมเดินเท้าต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ร่วมกับอีกหลายกลุ่มหวังเป็นกำลังใจ และแนวร่วม ตอกย้ำว่าแรงงานเป็นอีกกลุ่มที่ไม่เอาเขื่อน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งแระเทศไทย ได้เข้าร่วมเดินเท้ารณรงค์เพื่อหยุดโครงการเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งข่าวการเดินเท้าจากป่าสู่กรุงเทพมหานครนั้นกลุ่มผู้ใช้แรงงานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการเฝ้าติดตามเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนแนวคิดให้หยุดการสร้างเขื่อน

1 147 148 149 150 151 157