รัฐบาลเตรียมคลอดอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ98

ขบวนการแรงงานมีเฮหลังเจรจารองนายกรัฐมนตรี ตอบเตรียมนำเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ98 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตุลา56 นี้ ผู้ใช้แรงงานฟิดยังไม่กลับขอนอนทำเนียบ พรุ่งนี้นัดยื่นหนังสือถึงความมั่นคงเช้า พร้อมไปตึกสหประชาชาติ (UN)ยื่นหนังสือILO

7 ตุลาคม 2556 ในวันการทำงานที่มีคุณค่าสากล (World Decent Work Day) ขบวนการแรงงานโดยคณะทำงานผลักดันอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98

ขบวนการแรงงาน รุกหนักบุกยื่นนายกให้รับรองอนุสัญญา 87 และ98

คณะทำงานผลักดันอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 กว่า 10 องค์กร ขอพบนายกหวังยื่นหนังสือนัดพบ 7 ตุลาคม พร้อมเสนอให้รับบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อการคุ้มครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง เนื่องในวัน “งานที่มีคุณค่า” นัดพี่น้องผู้ใช้แรงงานชุมนุมยืดเยื้อขอความชัดเจน

คนงานเชรามิคเฮ กลับเข้างานหลังนายจ้างตกลงโบนัส

สหภาพแรงงานรอยัลปอร์ชเลน กลับเข้าทำงานแล้วหลังเจรจามานานกว่า 5 เดือน (หลังยื่นข้อเรียกร้อง 30เมษายน 2556) จนนายจ้างปิดงาน และลูกจ้างนัดหยุด กลางเดือนกันยายน 2556 นายจ้างยอมจ่ายโบนัสเท่าเดิมหลังขอลดไม่สำเร็จ

ฮ่องกงแบนใยหินแล้ว ฝ่าฝืนปรับ 8 แสนบาท หรือ จำคุก 6 เดือน

พี่ไทยยังดื้อ ฝืนกระแสโลก ยื้อยกเลิก สงสัยเอาใจรัสเซีย ถามนายกปู ไปเยือนประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่รู้หรือว่าใยหินอันตราย รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศฮ่องกง ได้ประกาศใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2013 เพื่อดำเนินการยกเลิกการใช้แร่ใยหินแอสเบสตอสทุกชนิด ทั้งนี้ โฆษกกรมป้องกันสิ่งแวดล้อมแถลงว่า “กฎหมายที่ปรับปรุงนี้จะขยายขอบเขตการควบคุมการนำเข้าและการขายแร่ใยหิน

7ต.ค.นี้ มาแน่แรงงานตะวันออก รัฐไม่รับรองไม่กลับ

กรรมกรกลุ่มบ่อวินเตรียมความพร้อมก่อนเคลื่อนพลเข้ากรุงผลักดันอนุสัญญาILO 87,98 ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งชลบุรี และระยองในวันที่ 30 ก.ย.แล้ว ร้องให้ช่วยหนุนส่งรัฐบาลรับรอง

ขบวนแรงงานจับมือกัน แถลงเคลื่อนพล 7 ตุลา เสนอรัฐบาลรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98

7 ตุลานี้ขบวนการแรงงานยื่นคำขาดต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน เห็นชอบในหลักการเรื่องการรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ภายในเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นของขวัญสำหรับผู้ใช้แรงงาน เนื่องในวันกรรมกรสากล ต้องมีข้อเสนอต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรม เรียกพลเตรียมพร้อมมติชุมนุมยืดเยื้อ

1 145 146 147 148 149 158