กลุ่มแรงงาน 2 จังหวัดนัดผู้ว่าขอพบเพื่อยื่นข้อเสนอให้รัฐรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 ก่อนบุกทวงที่ทำเนียบพร้อมขบวนวันที่ 7 ตุลา

กลุ่มแรงงานสมุทรปราการ –กลุ่มเวลโกร์ว ฉะเชิงเทรา นัดผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพบพร้อมยื่นข้อเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ98 พร้อมนัดสมาชิกเข้ากรุงทวงคำตอบในวันที่ 7 ตุลาคมนี้หากไม่ได้คำตอบเตรียมนอนทำเนียบรอ

กลุ่มแรงงานสระบุรี มีมติร่วมเคลื่อนอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ98 โหมโรงจังหวัดสระบุรีก่อนบุกกรุงเทพ 7 ตุลา

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีกว่า 100 คน สนใจเข้าร่วมฟังพร้อมมติร่วมชุมนุมใหญ่ร่วมขบวนการแรงงานหวังดันรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ นัดโหมโรงที่ผู้ว่าจังหวัดก่อน 7 ตุลา หวังส่งสัญญาณถึงรัฐบาลถึงความต้องการของผู้ใช้แรงงานจริง

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและรณรงค์ของสหภาพแรงงานในระดับพื้นที่ ต่อการผลักดันให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ98” วันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ตำบลตาลเดี่ยว แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แรงงานข้ามชาติร่วมเสนอรัฐรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ98 7 ตุลานี้

แรงงานข้ามชาติสะท้อนแม้รัฐไทยให้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแต่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ จึงมองว่าอนุสัญญาILOทั้ง 2 ฉบับคือคำตอบ หากแรงงานข้ามชาติรวมตัว เจรจาต่อรองได้ จะลดปัญหาความขัดแย้งของแรงงานกับนายจ้างลงได้ เชียงใหม่พร้อมจัด 29 ก.ย.56

คอบร้าพ่นพิษใส่ 10กรรมการสหภาพฯ ห้ามเข้าบริษัทแต่ต้องรายงานตัวทุกวันเช้า-เย็น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 นายสมยศ แสงเลิศหล้าประธานสหภาพแรงงานคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมด้วยกรรมการ 9 คนและอนุกรรมการสหภาพแรงงานฯ2คนรวมทั้งหมด 12 คน มาร้องเรียนต่อคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ว่าถูกบริษัทคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอมตะนคร ออกคำสั่งห้ามทั้งหมดเข้าในบริษัทฯโดยตั้งข้อกล่าวหาเป็นแกนนำชุมนุม ปลุกปั่นยุยงให้ลูกจ้างแตกความสามัคคี และต่อต้านกล่าวโจมตีบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ให้อยู่ข้างนอกโดยยินดีจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆให้ตามปกติ

คสรท. ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความรู้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อการขับเคลื่อนและรณรงค์

วันที่ 22 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความรู้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO )

คุณสงวน ขุนทรง ผู้ประสาน กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวว่าการ ให้ความรู้สามารถทำได้ทุกที่ เช่น ใต้ต้นไม้ ในการจัดอบรมการให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาฉบับ 87 และ 98 เพื่อให้พี่น้องได้รับรู้และเข้าใจ

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงจับมือคณะกรรมการสมานฉันท์จัดการความรู้อนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง ได้ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยจัด เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ต่อการผลักดันให้ รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98″ ณ โรงแรมแมนฮัตตัน (นวนคร ) โดยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนผู้เข้าร่วม 66 คน ประกอบด้วย สหภาพแรงงาน 20 แห่ง, กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชน และสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย

1 145 146 147 148 149 156