แรงงานนอกระบบ พึ่งศาลฟ้อง ปู -กิตติรัตน์ เบี้ยวบังคับใช้กอช.

เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 กรณีไม่เปิดรับสมาชิกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (กอช.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ศาลปกครอง “แรงงานนอกระบบขอฝากสื่อมวลชน และประชาชนที่เจอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลังให้ช่วยกันทวงถามว่า เมื่อไรจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ”

สิทธิในสหภาพแรงงานที่ไม่เป็นจริง : ภาพสะท้อนสภาวะสูญญากาศของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย

ด้วยความมุ่งหวังว่าการมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ จะเป็นการเปิดประตูสิทธิการรวมตัวโดยสมัครใจอย่างกว้างขวางของแรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุความแตกต่าง เป็นปัจจัยพื้นฐานสู่การพัฒนาเสริมสร้างการทำงานที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยแรงงานมีโอกาสได้รับการปกป้องคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองอย่างชัดเจน ทั้งเป็นปัจจัยเสริมหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกระแสที่ประชาคมโลกยอมรับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านแรงงาน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แรงงานหนุนชุมชนมักกะสันตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก หลังช่วยซ่อมแซมอาคาร

กลุ่มเพื่อนแรงงานร่วมกับสหภาพแรงงาน ชุมชนมักกะสันซ่อมอาคารตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพิ่มอีกแห่ง เนื่องจากที่มีไม่พอรองรับเด็ก ชุมชนปลื้มมีที่ฝากลูกไม่แพงใกล้บ้าน เน้นพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หวังดูแลเด็กให้เป็นคนดีในอนาคต /วานนี้ (20 กรกฎาคม 2556) กลุ่มเพื่อนแรงงาน ได้มอบอาคารศูนย์เลี้ยงเด็ก ให้แก่ชุมชนวิศวะ ริมทางรถไฟมักกะสัน โดยโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์เลี้ยงเด็ก

การจัดตั้งกลุ่มเพศวิถี ความเป็นเพศที่ไม่ได้รับการยอมรับ

กลุ่มเพศวิถีในสังคมอินเดียยังไม่ยอมรับการมีของคนเพศที่ 3 กลุ่มนี้อยู่ การทำงานของกลุ่มบาร์วิสกัส เพื่อให้การศึกษารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน จัดตั้งชุมชนเพื่อการดูแล และทำงานด้วยง่ายมากขึ้น

นักกฎหมายอินเดีย ชี้คนพิการยังเข้าไม่ถึงสิทธิแม้มีกฎหมายรองรับ

เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน นำเสนอกลุ่มคนพิการอินเดียยังเข้าไม่ถึงสิทธิแม้มีกฎหมายรองรับ และความพิการของเด็กที่เกิดขึ้นจากการดื่มน้ำที่มีสารเคมีน้ำไม่สะอาด แม้ว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐาน ตัวเลขคนพิการขณะนี้มีราว 70 ล้านคน แต่มีคนพิการที่เข้าถึงการจ้างงานเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น จากจำนวนคนพิการหูหนวก ร้อยละ 1.5 คนพิการทางกายจะไม่ได้รับการจ้างงาน

นายจ้างสมบูรณ์โซมิค รุกหนักยื่นข้อเรียกร้องขอคืนสวัสดิการลูกจ้าง

หลังสหภาพแรงงานฯล่ารายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสมาชิก ด้านนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวนขอคืนสวัสดิการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ตัวแทนลูกจ้างบ.สมบูรณ์โซมิคได้นำรายมือชื่อลูกจ้างจำนวน 450 คนพร้อมข้อเรียกร้องจำนวน 7 ข้อยื่นให้นายจ้าง วันเดียวกันทางตัวแทนบริษัทได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับตัวแทนสหภาพแรงงานฯจำนวน 7 ข้อ เช่นกันซึ่งแต่ละข้อล้วนขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง

1 145 146 147 148