วีรชนคนงานไทยเรยอนพลีชีพป้องสิทธิแรงงาน

สหภาพแรงงานไทยเรย่อนเศร้าหลังเสียวีรชนสมาชิกนักสู้ ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต หลังทำหน้าที่ดูแลที่ชุมนุม เตรียมสืบสานสู้เพื่อสวัสดิการ และความเป็นธรรมจนกว่าจะได้ชัย ภรรยาพจน์ เสียใจแต่ภูมิใจ ยันสามีเป็นคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และสหภาพ เตือนก่อนตายว่า “หากเป็นสมาชิกสหภาพต้องทำหน้าที่เคียงข้างสหภาพ หากอยู่บ้านจะได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไร อย่าปล่อยให้กรรมการสหภาพสู้โดดเดียว พี่ต้องไปร่วมกิจกรรม เพื่อสวัสดิการที่ดี เราชนะล้านเปอร์เซ็นต์”

นารีทำพิษ อ.พานทองและ อ.พนัสนิคมยังอ่วม นิคมอมตะคลี่คลาย

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ทางทีมงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกสาขาอมตะนครได้ลงสำรวจพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และอ.พานทอง เนื่องจากฤทธิ์ของพายุนารีที่ทำให้ฝนตกต่อเนื่อง สองวันทำให้สถานการณ์น้ำท่วมที่เพิ่งจะคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนกลับสู่วิกฤตอีกครั้ง

อ่วมพื้นที่ชลบุรีน้ำท่วมหนัก กลุ่มสหภาพตะวันออกระดมของช่วยผู้ประสบภัย

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกระดมรับบริจาคผุ้ใช้แรงงานในพื้นที่ลงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.พานทองวิกฤตหนักสาขาบ่อวินรับเป็นเจ้าภาพส่งสิ่งของลงพื้นที่ พบปัญหาเด็กเล็กขาดนมเพราะแม่เตรียมตัวไม่ทัน แถมหาซื้อไม่ได้ กว่า 10 ครัวเรือน

20 ปีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ประวัติศาสตร์แห่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของแรงงาน

20ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ฟื้นอดีตแรกตั้งพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์แรงงานมักกะสัน จัดเวทีสาธารณะร่วมไทยพีบีเอส นักวิชาการชี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แรงงาน เพื่อให้สังคมได้เห็นคุณค่าการต่อสู้ของขบวนการแรงงาน ผู้ร่วมเวทีแนะเห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในฐานะสถานที่ที่มีคุณค่าและควรค่าต่อการดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการสนับสนุนของขบวนการแรงงาน

การต่อรองของแรงงานภาคอุตสาหกรรมประเทศไทย

การต่อรองของแรงงานภาคอุตสาหกรรมประเทศไทย การก้าวข้าม “วัฒนธรรมขงจื้อ” และ “ฉันทามติวอชิงตัน” สู่การเป็นแรงงานในฐานะ “ผู้กระทำการ” : กรณีศึกษาการเปิดตัวสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT)[1]
CILT เป็นตัวย่อของ Confederation of Industrial Labour of Thailand ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 4 องค์กรแรงงานในประเทศไทย ได้แก่ สมาพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย (TWFT) สหพันธ์แรงงานนานาชาติกิจการเคมีภัณฑ์, พลังงาน, เหมืองแร่, แรงงานทั่วไปในประเทศไทย (ICEM-THAI) และสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) รวม 211 สหภาพ สมาชิก 148,540 คน ซึ่งทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ เหล็ก สิ่งทอ ตัดเย็บ เครื่องหนัง เคมี ยาง กระดาษ กระจก ปูนซีเมนต์ น้ำมัน แก๊ส และไฟฟ้า

สมานฉันท์เดินหน้าควบรวมสหภาพ -เก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 เดินหน้ารณรงค์เก็บค่าบำรุงเป็นระบบเปอร์เซนต์ พร้อมการควบรวมสหภาพแรงงาน สำเร็จอีกสหภาพ หวังให้องค์กรพึ้งตนเองด้านงบประมาณ และความเป็นเอกภาพเข้มแข็ง

22 ก.ย.สหภาพแรงงานลูกจ้างอาชิโมริ (ประเทศไทย) ซึ่งตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2556 ได้เชิญคุณลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานยุทธศาสตร์ที่ 4 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ในหัวข้อ การเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ คสรท. โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 737 คน มีนายสหรัฐ จรเสถียร ประธานในที่ประชุม สมาชิกในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้สหภาพแรงงานจัดเก็บค่าบำรุงเป็นระบบเปอร์เซ็นต์โดยจะเริ่มเก็บในเดือนมกราคม 2557

1 143 144 145 146 147 158