ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบฯ

วันที่ 3 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

คลอดแล้วสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ หลังขบวนการแรงงานเรียกร้องมา 19 ปี

สมบุญ สีคำดอกแค ประธานเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ได้แจ้งข่าวว่า วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 ครม.เห็นชอบตั้ง’สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย’ (โดย ณัฐญา เนตรหิน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….

ขบวนการแรงงานเตรียมรวมพลเคลื่อน 7 ตุลานี้

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับเครือข่ายแนวร่วมพันธมิตร หลายองค์กรร่วมวางแผนผลักดันให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO.)ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 ภายในปีนี้ ต้องได้รับคำตอบว่าเมื่อไร? พร้อมทั้งยื่นหนังสือแสดงความต้องการของผู้ใช้แรงงานในระดับพื้นที่ กะชุมนุมยืดเยื้อ โดยจัดเสวนา และแถลงข่าวในวันที่ 2 ตุลาคม 2556

คสรท.เร่งลงพื้นที่พบสมาชิก เตรียมความพร้อมดันรัฐรับอนุสัญญา 87 และ98

แรงงานอ่างทองรับลูกเคลื่อนต่อทางความคิดหลังลงพื้นที่ให้ความรู้ และประชุมปฏิบัติการ เห็นรด้วยว่าปีนี้ต้องเคลื่อนใหญ่ หวังให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ 98 หลังเรียกร้องมานาน เตรียมความพร้อมระดมทุน อาหาร และคน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ร่วมกับ 3 สหภาพแรงงานจังหวัดอ่างทองจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อน และรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ ต่อการผลักดันให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98” ที่ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนด์แบ็ลค

นอกระบบเตรียมเคลื่อน ดันรัฐให้สัตยาบันอนุสัญญาILO 87 และ 98

แรงงานนอกระบบ รุกจัดประชุมปฏิบัติการอนุสัญญาILO 87 และ98 เตรียมความพร้อมดันรัฐให้สัตยาบันทั้ง 2 ฉบับ ฉลอง “วันงานที่มีคุณค่า”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ต่อการผลักดันองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98” ที่ห้องประชุมชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชเวที อนุสารีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

คสรท.หนุนการต่อสู้เกษตรกรสวนยาง จัดระดมทุนช่วยด่วน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ระดมทุนเร่งด่วนหนุนช่วยกลุ่มเกษตรกรสวนยางที่ชุมนุมอยู่ หลังอดีตผู้นำแรงงานขอความสนับสนุน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยเร็ว หยุดดึงเกษตรกรเข้าวังวนการต่อสู้ทางการเมือง ขออย่าใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ วันนี้ ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย คสรท.ประกอบด้วย กลุ่มสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานแห่งประเทศไทย เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารฯ ฯลฯราว ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน โดยนำวาระเร่งด่วนเรื่องการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรสวยยาง ซึ่งจะมีการชุมนุทมทั่วประเทศในวันที่ 3 กันยายน 2556ที่จะถึงนี้

1 143 144 145 146 147 151