ร้องผู้ตรวจการฯ ชงฟ้องศาลรธน.ตีความสภาฯคว่ำร่างกฎหมายประชาชน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ขู่ชุมนุมหากนำร่างพ.ร.บ.อัปลักษณ์ 2 ฉบับเข้าสภาฯ รุดยื่นหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงฟ้องศาลรัฐธรรมนูญกรณีส.ส.คว่ำร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับประชาชน หลังจัดเสวนนาแถลงข่าว “กฎหมายประกันสังคมกับอนาคตผู้ประกันตน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เตรียมยื่นกรรมการสิทธิมนุษยชนอีกช่องทาง พร้อมนัดยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย และประชาชนเข้าสภาอีกครั้ง

นโยบายรถคันแรก กระทบรายได้แรงงาน -เศรษฐกิจโลก

แรงงานแจงผลรอยต่อนโยบายรถคันแรกทำรายได้แรงงานลดลง หลังผ่านไตรมาสแรกปี 56 เหตุซ้ำเศรษฐกิจโลกถอยเป้าหมายผลิตจาก 2.8 ล้านคัน เหลือ 2.5 ล้านคัน นายจ้างสั่งงดทำงานล่วงเวลาระนาว นักวิชาการชี้ ประเทศไทยเป็นฐานผลิตที่ได้เปรียบประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพราะมุ่งส่งเสริมการลงทุนโดยไม่เก็บภาษีนักลงทุน

แรงงานนอกระบบ พึ่งศาลฟ้อง ปู -กิตติรัตน์ เบี้ยวบังคับใช้กอช.

เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 กรณีไม่เปิดรับสมาชิกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (กอช.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ศาลปกครอง “แรงงานนอกระบบขอฝากสื่อมวลชน และประชาชนที่เจอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลังให้ช่วยกันทวงถามว่า เมื่อไรจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ”

สิทธิในสหภาพแรงงานที่ไม่เป็นจริง : ภาพสะท้อนสภาวะสูญญากาศของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย

ด้วยความมุ่งหวังว่าการมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ จะเป็นการเปิดประตูสิทธิการรวมตัวโดยสมัครใจอย่างกว้างขวางของแรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุความแตกต่าง เป็นปัจจัยพื้นฐานสู่การพัฒนาเสริมสร้างการทำงานที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยแรงงานมีโอกาสได้รับการปกป้องคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองอย่างชัดเจน ทั้งเป็นปัจจัยเสริมหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกระแสที่ประชาคมโลกยอมรับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านแรงงาน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แรงงานหนุนชุมชนมักกะสันตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก หลังช่วยซ่อมแซมอาคาร

กลุ่มเพื่อนแรงงานร่วมกับสหภาพแรงงาน ชุมชนมักกะสันซ่อมอาคารตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพิ่มอีกแห่ง เนื่องจากที่มีไม่พอรองรับเด็ก ชุมชนปลื้มมีที่ฝากลูกไม่แพงใกล้บ้าน เน้นพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หวังดูแลเด็กให้เป็นคนดีในอนาคต /วานนี้ (20 กรกฎาคม 2556) กลุ่มเพื่อนแรงงาน ได้มอบอาคารศูนย์เลี้ยงเด็ก ให้แก่ชุมชนวิศวะ ริมทางรถไฟมักกะสัน โดยโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์เลี้ยงเด็ก

การจัดตั้งกลุ่มเพศวิถี ความเป็นเพศที่ไม่ได้รับการยอมรับ

กลุ่มเพศวิถีในสังคมอินเดียยังไม่ยอมรับการมีของคนเพศที่ 3 กลุ่มนี้อยู่ การทำงานของกลุ่มบาร์วิสกัส เพื่อให้การศึกษารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน จัดตั้งชุมชนเพื่อการดูแล และทำงานด้วยง่ายมากขึ้น

1 137 138 139 140 141