ข้อเสนอต่อการเปลี่ยนผ่านการจ้างงานในประเทศไทยยุค Disruption ที่เป็นธรรม สร้างผลิตภาพ (productivity) คนงานภาคอุตสาหกรรม ด้วย “Happy Relation & Happy Occupation”

ข้อเสนอต่อการเปลี่ยนผ่านการจ้างงานในประเทศไทยยุค Disruption โจทย์ที่ท้าทาย คือ ทำอย่างไรสถานประกอบการจะมีระบบและนโยบายการจัดการเพื่อ”สร้างสุข ลดทุกข์ให้คนงาน” เพื่อเปลี่ยนผ่านการจ้างงานที่เป็นธรรมนี้ได้จริง

ผู้ทุพพลภาพ ร้อง คสรท. สปส.จัดของเยี่ยมไม่น่าถึง 500 บาท

ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม ตั้งข้อสงสัยงบซื้อของเยี่ยมไม่ถึง 500 บาท ตามที่เคยได้รับ สำนักงานประกันสังคมแจง งบที่ใช้ซื้อของเบิกตามจริง การซื้อของแล้วแต่พื้นที่ ยันผู้ประกันตนที่ป่วย ทุพพลภาพ พิการได้ครบ

คสรท.ซัด “ประกันสังคม” ออกเกณฑ์จ่ายเงินเพิ่มให้ รพ.ซ้ำซ้อนเสียเงิน 8 พันล้าน สปส.แย้งทำตามกฎหมาย

คสรท.งัดข้อมูลกฎหมาย ประกันสังคมจ่ายเงิน HA ให้สถานพยาบาล ไม่ตรงเจตนารมณ์เพื่อการรักษา ด้านสปส.แย้ง จ่ายเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐาน ด้านคุณภาพ ย้ำมีการรับฟังที่ประชุมที่มีตัวแทนผู้ประกันตน นายจ้าง และสถานพยาบาล พร้อมมีกฎหมายรองรับ

ข่าวดี มติครม.เปิดให้การรถไฟเพิ่มอัตรากำลังคนเพิ่ม

คนรถไฟเฮ มติคณะรัฐมนตรีเปิดให้การรถไฟสามารถรับพนักงานเพิ่ม หลังสหภาพแรงงานเรียกร้องมานาน

9 ธ.ค.ก.ม.เงินทดแทนฯ ขยายคุ้มครองลูกจ้างราชการ-มูลนิธิ

เฮลั่น 9 ธ.ค. กฎหมายเงินทดแทนฉบับใหม่ ขยายความคุ้มครองลูกจ้างราชการ-มูลนิธิ เป็นครั้งแรก ย้ำนายจ้างต้องขึ้นทะเบียน /สปส.จัดเต็ม 109 คลินิกโรคจากการทำงานทั่วประเทศ ย้ำพร้อมให้บริการ ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงาน

288 ชีวิตเฮ บริษัทยกเลิกคำสั่งย้ายให้ทำงานที่เดิมตำแหน่งเดิม

คนงานอิตาเลียน 288  คนเฮ หลังบริษัทยกเลิกคำสั่งย้ายพนักงานทั้งหมด พร้อมให้ กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมสถานที่ทำงานเดิม และรับปากจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการ ตามกฏหมายแรงงานโดยเคร่งครัด

1 2 3 160