เครือข่ายผู้หญิงร่วมค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน

​คำแถลง WeMoveและองค์กรเครือข่ายผู้หญิงคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินและคุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการฐานทรัพยากร

​คสรท.แถลง หนุนการต่อสู้ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

ขบวนการแรงงานโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) แถลง “เราจะเข้มแข็งและสู้ไปด้วยกัน” ขอสนับสนุนการต่อสู้ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน และประชาชนที่ปักหลักคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ค่ำคืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

อ้างปัญหาเศรษฐกิจ บ.ฟาร์อีสท์ ฯ ใช้มาตรา 75 ให้ลูกจ้างหยุดงาน

บริษัทฟาร์อีสท์ปั่นทอ แจ้งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงิน สั่งหยุดการผลิตโรงปั่นตามมาตรา 75 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน วันที่ 13 ก.พ.60 ถึง15 มี.ค.60 โดยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างร้อยละ75

สหภาพเด็นโซ่ จัดความรู้สหภาพแรงงาน E-union/สหภาพแรงงานยุค 4.0 

สหภาพแรงงานเด็นโซ่ ประเทศไทยจัดอบรมกรรมการ หวังเรียนรู้สหภาพแรงงาน E-union สหภาพแรงงานยุค 4.0 ก่อนวางแผนยื่นข้อเรียกร้องปรับสภาพการจ้าง

1 2 3 124