ขบวนผู้หญิงเสนอ “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ”

ขบวน​ผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ยื่นข้อเรียกร้อง “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ” ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คนงานรถไฟแถลง ปฏิรูปรถไฟต้องไม่ใช่การแปรรูป

สมาพันธ์คนงานรถไฟ แถลงต่อสื่อมวลชน พรุ่งนี้ยื่นหนังสือประกาศ เรื่อง “ปฏิรูปรถไฟต้องไม่ใช่การแปรรูป ร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …. คือเส้นทางการแปรรูป” นัดเริ่มที่ ทำเนียบรัฐบาล บริเวณ ก.พ.เวลา 09.30 น.

อีกด้านหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สัมมนาเรื่อง “อีกด้านหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นักวิชาการชี้ต้องปรับทั้งคน และการเศึกษาเพื่อรองรับระบบใหม่

นายกฉุน หลังพยาบาลไม่พอใจตัวเลขบรรจุ

นายกรัฐมนตรีถาม “ไม่พอใจแล้ว จะทำอย่างไร” แต่ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ย้ำพยาบาลมีความสำคัญ หลังกรณีที่สหพันธ์วิชาชีพพยาบาล และพยาบาลบางส่วนยังไม่พอใจมาตรการแก้ปัญหาบรรจุเป็นข้าราชการปีละ 2,200 อัตรา 3 ปี 8,900 อัตรา

2 องค์กรแรงงาน ร้องรัฐหยุดแทรกแซงสภาพการจ้างงาน

​คสรท.และ สรส. ยื่นติดตามข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล เรื่องคัดค้านการที่รัฐบาลจะยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัว

ครม.ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการ ผู้นำแรงงานจวกไม่เป็นธรรม

ผู้นำแรงงานจวกมติครม.ไม่เป็นธรรมต่อกรรมกรหมวกขาว พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข เรียกร้องรวมพลังสู้เพื่อความเป็นธรรม

1 2 3 130