สรส ทั่วประเทศเสนอนายกทบทวนมติครม.และแนวโยบายที่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ทั่วประเทศ บุกยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและแนวโยบายของรัฐบาลที่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

คสรท.เปิดขอรับการสนับสนุนช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) เปิดขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) กับ สหภาพแรงงาน กลุ่มย่าน สหพันธ์ สมาพันธ์  TEAM  NGO และเครือข่ายแรงงานไทยทุกภาคส่วน

1 2 3 137