นักข่าวพลเมือง ตอน เรียนร่วมเด็กข้ามชาติกับเด็กไทย

โรงเรียนบ้านบางคอย และโรงเรียนบ้านบางหลง อ.เมือง จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดรับ เด็กข้ามชาติเข้าเรียนมีทั้งเด็กเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งติดตามพ่อแม่ที่มาขายแรงงานในจังหวัดชุมพรเข้ามาเรียนในชุมชน ซึ่งการเรียนการสอน เรียนร่วม คือในทุกชั้นเรียนจะมีเด็กข้ามชาติเรียนกับเด็กไทย

สิทธิการรวมตัวต่อรองของแรงงานข้ามชาติ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน มองสิทธิแรงงานไทย-ข้ามชาติต้องได้รับการคุ้มครอง-เท่าเทียมด้วยกฎหมาย

เมินรับรองอนุสัญญา 87-98 เล็งรอนสิทธิแรงงานข้ามชาติ

ประธาน กมธ.ปฏิรูปแรงงานระบุไม่จำเป็นต้องรับรองอนุสัญญา ILO 87-98 หากมีกฎหมายอยู่แล้ว ขณะอนุ กมธ.แจงไม่ควรให้สิทธิแรงงานข้ามชาติเท่าแรงงานไทย

25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ

กองทุนประกันสังคมมีเงินกว่า 1.3 ล้านล้านบาท สมาชิกผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคน ครบรอบ 25 ปี ประกันสังคมต้องปฏิรูปสู่ความเป็นอิสระ “ความเป็นอิสระ มีส่วนร่วม ครอบคลุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ คือความมั่นคงและยั่งยืนของระบบประกันสังค­มของไทย”

เรียกร้องให้มีศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการ

รายการข่าวค่ำ สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558
แม่บางคนที่ลูกยังเล็กอาจจะยังไม่มีทางเลือกมากนัก ถ้าจะลาออกไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็ไม่มีรายได้ ถ้าไปทำงานก็ต้องเสียค่าเลี้ยงดูให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กและไม่มีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกับลูก ทางเลือกของแม่ที่ต้องหาเช้ากินค่ำอาจจะมีมากขึ้นถ้ามีศูนย์เลี้ยงเด็กอยู่ในที่ทำงาน

ประกันสังคมลิดรอนสิทธิ เสนอทบทวนกฎหมายรอง

คปค.ระบุการจัดทำกฎหมายรองประกันสังคมฉบับใหม่ลิดรอนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนหลายอย่าง เสนอตั้งผู้แทนผู้ประกันตนร่วมพิจารณา

1 2 3 4 5 75