รำลึกเงียบ “24 ปี โศกนาฎกรรมคนงานเคเดอร์”

10 พ.ค.60 รำลึก 24 ปี ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ บรรยากาศการรำลึกเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านระแวกมักกะสัน และนายสัพพัญญู นามไธสง กรรมการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยร่วมพิธีรำลึกอย่างเงียบๆและเรียบง่าย มีการวางดอกไม้ และถวายอาหารคาวหวานเท่านั้น

สู่เศรษฐกิจสีเขียว – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน

ขบวนการแรงงานในระดับสากลตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน แต่ก็มีความกังวลว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ้างงาน รวมทั้งการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว จึงได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน” หรือ Just Transition ขึ้น

ป้าวิร่ำลาแรงงาน ฝากช่วยกันแก้ปัญหาแรงงาน

21 ก.ค.59 เลี้ยงส่งวิไลวรรณ แซ่เตีย ร่ำลาแรงงาน เป็นห่วงปัญหาแรงงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและร่วมกันขับเคลื่อนมากับขบวนการแรงงานโดยตลอด แต่คิดว่าผู้ที่ยังอยู่จะช่วยกันทำต่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขเพื่อความเป็นธรรม ป้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็จะเอาใจช่วยทุกคน คอยฟังข่าว ขอให้คนที่อยู่ช่วยกันทำงานเพื่อส่วนรวม มีโอกาสก็คงได้เจอกันอีก ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้” ป้าวิกล่าวทั้งน้ำตายังคลอเบ้า

8 มีนา ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิ เสมอภาคในรัฐธรรมนูญ

เครือข่ายผู้หญิงประกาศ 8 มีนา วันแห่งการต่อสู้ของผู้หญิงทั่วโลก : “คนทำงานหญิงต้องการการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” “รัฐธรรมนูญที่ดีต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ”

นักข่าวพลเมือง ตอน ความหวังแรงงานในปี 2559

นักข่าวพลเมือง ตอน ความหวังแรงงานในปี 2559

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 59

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการสร้างสวัสดิการแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้เท่าเทียมกันที่เป็นข้อเสนอด้านแรงงาน และได้พูดคุยกับตัวแทนแรงงานถึงสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในปีใหม่ ปี 2559
นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

สรุปงานพิพิธภัณฑ์เสริมความรู้เศรษฐศาสตร์การเมือง

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสรุปงานรอบปี เสริมความรู้วิชาการหวังกรรมการช่วยกันพัฒนาขบวนการแรงงานและทำให้พิพิธภัณฑ์แรงงานอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1 2 3 75