นายหน้ากับแรงงาน วิถีการหาเงินข้ามชาติ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ หม่องซาน ทำให้รู้ว่ามีคนงานพม่าอีกหลายคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกนายหน้าชาวพม่าด้วยกันหลอกเพราะเห็นแก่เงินโดยไม่สนใจคนชาติเดียวกัน และคนงานก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใคร เห็นได้ว่ามีการค้าแรงงานมนุษย์ในชาติเดียวกันแบบเห็นแก่เงินจริงๆ และหนทางที่จะกำจัดการกระทำแบบนี้ได้ก็เป็นเรื่องยาก เพราะคำว่า “เงิน” จึงทำให้ไม่มีการแก้ไขปัญหาแบบจริงจัง ความเจ็บปวดของแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมากที่ถูกเอาเปรียบเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องช่วยกันเผยแพร่เพื่อไม่ให้ “เงิน” สามารถซื้อศักดิ์ศรีความคน ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงอย่างที่ใครหลายคนพูดๆกัน
.
พรทิพย์ ยันตะพันธ์
นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน

เบื้องหลัง “ฉุกเฉิน”ระบบเดียว ; มาตรการลดเหลื่อมล้ำยังมีข้อกังขา

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนสุขภาพ ทั้ง กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3 กองทุน 1 มาตรฐานบริการ แม้จะเริ่มต้นภายใต้คำถามถึงความพร้อมในการให้บริการของทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาล แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเริ่มต้นพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระบบสุขภาพของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เรียกเสียงตบมือ แต่รัฐบาลจะมีแนวทางที่จะทำให้ผู้รับบริการมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับมาตรฐานยาไปในแนวทางเดียวกัน จะยึดเกณฑ์การใช้ยาของกองทุนใด และจะมีการล็อกสเปคยาอีกหรือไม่ ระยะเวลาในการจ่ายเงินคืนให้กับแต่ละกองทุนจะล่าช้าตามระบบราชการไทยหรือไม่

มาตรการลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพ

นายกฯ ลงนามความร่วมมือ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ชี้ไม่รวม 3 กองทุนสุขภาพแต่ลดเหลื่อมล้ำบริการพื้นฐานจำเป็น ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าได้ทุก รพ.โดยไม่ถามสิทธิ์ ไม่สำรองจ่าย รักษาได้ยาว โดยเลขาธิการ สปสช.เผยเตรียม 200 ล้านสำรองจ่ายฉุกเฉินมั่นใจไม่มีที่ไหนไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยบริการผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมของ 3 กองทุนสุขภาพตั้งแต่ 1 เมษายนราบรื่นดียังไม่พบปัญหา ส่วนชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนออกแถลงการณ์ประนามกรรมการประกันสังคมที่มีมติไม่เห็นชอบในการเซ็นข้อตกลงร่วม 3 ฝ่าย ขณะ สปส.โต้เห็นชอบหลักการแล้วติดแค่ห่วงภาระงบประมาณ