แรงงานบุกสภาฯพบวิปฯ-ส.ส.หญิง ช่วยผลักร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแรงงาน

จากการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ได้มีการบรรจุวาระการประชุมในเรื่องด่วนลำดับที่ 9 กรณีร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ….ฉบับที่นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 14,264 คน เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2454 แต่พบว่าจนบัดนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในการประชุมครั้งใด คณะทำงานผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ จึงเข้ายื่นหนังสือต่อประธานวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านให้เร่งรัดสภาผู้แทนราษฎรนำร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับเข้าชื่อของแรงงานมาพิจารณาโดยเร็ว

โรงงานย่านอ้อมน้อยฯย้ายหนีน้ำท่วม อ้างเครื่องจักรเสียทั้งที่เปิดทำโอทีทุกวัน

โรงงานทอผ้าลูกไม้ย่านอ้อมน้อย 2 บริษัทประกาศปิดโรงงาน อ้างน้ำท่วมเครื่องจักรเสียหายส่งของลูกค้าไม่ทันต้องย้ายโรงงานไปลำพูน บอกลูกจ้างไม่ย้ายตามมีสิทธิได้ค่าชดเชยตามกฎหมาย ลูกจ้างร้องศูนย์อ้อมน้อยฯประสานเจ้าหน้าที่แรงงานฯมาเจราจาแต่เหลวเหตุนายจ้างส่งแค่ที่ปรึกษาไม่มีอำนาจตัดสินใจ ลูกจ้างยื่นถ้าปิดจริงให้จ่ายค่าชดเชยและสิทธิต่างๆให้ครบ เตรียมบุกกระทรวงแรงงานหากจังหวัดแก้ปัญหาไม่ได้