สรส.รวมพลังระดมทุนหนุนแกนนำสหภาพรถไฟฯ

องค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดงานระดมทุนสนับสนุนแกนนำสหภาพรถไฟฯที่กเลิกจ้าง ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเอกชนร่วมให้กำลังใจคับคั่ง องค์กรแรงงานต่างประเทศชี้แรงงานทั่วโลกต้องหนุนช่วยกันเพราะสหภาพแรงงานถูกคุกคามเหมือนกัน แกนนำรถไฟประกาศเจตนารมณ์ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในชีวิตชองประชาชน