Home » Archive

Articles Archive for 26 February 2012

Uncategorized, ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Feb 2012 Category : Uncategorized, ข่าวแรงงาน
สรส.รวมพลังระดมทุนหนุนแกนนำสหภาพรถไฟฯ

องค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดงานระดมทุนสนับสนุนแกนนำสหภาพรถไฟฯที่กเลิกจ้าง ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเอกชนร่วมให้กำลังใจคับคั่ง องค์กรแรงงานต่างประเทศชี้แรงงานทั่วโลกต้องหนุนช่วยกันเพราะสหภาพแรงงานถูกคุกคามเหมือนกัน แกนนำรถไฟประกาศเจตนารมณ์ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในชีวิตชองประชาชน