ค่าจ้างที่เป็นธรรม : “เปลี่ยนมุมคิด พลิกคุณภาพชีวิตแรงงาน”

“ดำ” แรงงานข้ามชาติชาวมอญที่ทำงานที่นี่มากว่าสิบปีแล้ว เล่าให้ฉันฟังว่า “ถ้าผมมีบัตรถูกกฎหมาย ผมไม่อยู่ที่นี่แล้วพี่ แม้ผมจะขยันทำงานมาก แพปลามีอาหารทะเลส่งออกไปตามร้านอาหารใหญ่ๆมากขึ้น แต่ชีวิตพวกผมก็เหมือนเดิม ค่าแรงเท่าเดิม จะทำมากทำน้อยไม่ต่างกัน ค่าแรงเท่ากับการทำงานตามมีตามเกิด พวกผมถึงทำไปแบบให้หมดเวลาไปวันๆ งานอย่างนี้ไม่มีคนไทยคนไหนมาทำหรอก ถ้าไม่จ้างพวกผม เจ๊จะไปจ้างใครมาทำ ไม่มีหรอกครับ แม้ขยันทำงานมาก หนัก ทุ่มเท ทำให้แพได้กำไรมากขึ้น แต่ก็ไม่เคยตกถึงพวกผมแม้แต่น้อย ที่พี่เห็นหลายคนใช้เท้าเหยียบไปบนอาหารทะเล เพราะไม่มีใครอยากใช้มือหรอกครับ กลัวฟอร์มาลีนกันทั้งนั้น และเจ๊ก็ไม่สนใจอยู่แล้ว ขอมีอาหารทะเลส่งออกเป็นพอ พวกผมมีหน้าที่ใช้เท้าคัดแยกเป็นกองๆตามขนาดอย่างเดียว ที่เหลือเจ๊ก็ไปจัดการเอาเอง สกปรก ไม่สกปรก กินได้ กินไม่ได้ ผมไม่รู้ ไม่ใช่เรื่องของผม”

คนงานโฮยา-ริโก้ ยื่นหนังสือฑูตญี่ปุ่นแก้เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. พนักงานบริษัทโฮยากลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน และพนักงานบริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ที่นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ประมาณ 30 คน นำโดยนายชาลี ลอยสูงประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ไปร่วมยื่นหนังสือต่อเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อขอให้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแก้ไขปัญหา เนื่องจากบริษัททั้ง 2 แห่งได้เลิกจ้างคนงานอย่างไม่เป็นธรรม

ลูกจ้างห่วงการเมืองแทรกแซงสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฎิรูปกฎหมาย(คปก.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานภายใน 1 ปี ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงาน จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่งเสริมสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานอย่างแท้จริงสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ทั้งนี้คปก.เห็นว่ายังมีประเด็นโต้แย้งกันอยู่หลายเรื่อง จึงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้า เนื้อหา และปัญหา ข้อถกเถียง เกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่งเสริมสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะประมวลข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายจ้าง ลูกจ้าง ผลิตยางยี่ห้อดัง เจรจาไม่คืบ ต่างยื่นพิพาทแรงงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสมานฉันท์ สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี มีการเจรจาข้อพิพาทแรงงานครั้งที่ 1 ระหว่างนายจ้างบริษัทสยามมิชลิน (แหลมฉบัง)จำกัดและสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2554 และมีการเจรจาระดับทวิภาคีมาแล้ว 5 ครั้ง โดยมีนาย สมหวัง หมอยาดี และนาย มาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเป็นเจ้าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย