วิดีโอ เวทีเสวนาเรื่อง”มหาอุทกภัยจากไป คำถามต่อชะตากรรมและอนาคตของแรงงานหญิง”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง”มหาอุทกภัยจากไป คำถามต่อชะตากรรมและอนาคตของแรงงานหญิง”

ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์

ในการเสวนาของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีได้มีการพูดถึงผลกระทบต่อแรงงานหญิงในช่วงน้ำท่วมและหลังจากน้ำลด ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวของแรงงานหญิงจำนวนมาก ปัญหาส่วนใหญ่คือนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่มีความชัดเจนว่านายจ้างจะรับกลับเข้าทำงานหรือไม่ รวมถึงแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ส่งผลกระทบอย่างมาก รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นเงินประกันว่างงานก็น้อยนิด บวกกับค่ารถที่ต้องเดินทางไปรายงานตัวแทบจะไม่พอใช้ รวมถึงแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพต้องสูญเสียไปกับวิกฤติครั้งนี้และไม่สามารถจัดหามาทดแทนใหม่ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง การเข้าถึงโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงต้องอาศัยเงินกู้นอกระบบมาทำทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน
นักสื่อสารแรงงานรายงาน