Home » Archive

Articles Archive for 16 September 2011

ข่าวแรงงาน »

Post On: 16 Sep 2011 Category : ข่าวแรงงาน
สมาชิกสร.โซนี่มติเอกฉันท์ตั้งกองทุนฉุกเฉิน

ประธานสหภาพแรงงานโซนี่ประเทศไทยชี้แจง ถึงเวลาแล้วที่ต้องยืนด้วยขาตัวเอง ย้ำกองทุนฉุกเฉินเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงพลังของผู้ใช้แรงงาน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานโซนี่ประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 5/2554 ขึ้น ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำนวน 331 คน