บ.โอตานิจัดซ้อมผจญเพลิงให้คนงาน

ประกาศแต่งตั้ง จป.วิชาชีพและคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 23 ท่าน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทโอตานิเรเดียล จำกัด ได้จัดอบรมเรื่องการป้องกัน-ระงับอัคคีภัย เบื้องต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกัน และขั้นตอนการดับเพลิง

ติวเข้มผู้นำรุ่นใหม่ เปิดเรียนคอมพิวเตอร์

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม เปิดสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับกรรมการ และสมาชิกในกลุ่มสหภาพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ.ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ นำทีมฝึกสอนโดย นายมานพ ฉุนชาติ เลขานุการกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เป็นผู้ริเริ่มความคิดในการเปิดเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น เพื่อสร้างการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับกรรมการ และสมาชิกในกลุ่มสหภาพฯ นำกลับใช้ในองค์กรและสามารถทันต่อสมัยของโลกยุคไอที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกในสหภาพฯ เป็นการเสริมกำลังคนในการทำงานให้กับองค์กร

ระดมทุนวันแม่สร้างความเข้มแข็งองค์กรแรงงาน

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ระดมทุนจัดนำเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 12 สิงหาคม 2554 ทำบุญไหว้พระ วัดเกตุง วัดศรัทธาธรรม วัดเพชรสมุทร( หลวงพ่อบ้านแหลม ) แวะเที่ยวดอนหอยหลอด และชมตลาดน้ำอัมพวา

นางสาวสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวต้อนรับลูกทัวร์ ว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันแม่ ทุกคนได้มาเที่ยวกับครอบครัวได้มาทำบุญร่วมกันและขอให้ทุกคนมีความสุข

นักศึกษามาแลกเปลี่ยนดูงานที่สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วย

วันที่ 21 สิงหาคม 2554 ที่สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี คุณสมบุญ สีคำดอกแค และสมาชิกได้ต้อนรับคณะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 25 คน ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสมาชิกผู้ป่วยอันเนื่องจากการทำงานจำนวน 25 คน รวม 30 คน

นักศึกษาแต่ละคนต่างสนใจในสาเหตุอาการความเจ็บป่วยของคนงานที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งไม่มีวันที่จะรักษาให้หายขาดได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเช่นซิริโครซิส บิสซิโนซิส หรือโรคอันเกิดจากการยกของหนักเช่น กระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเสื่อม หรืออาการจากประสบอุบัติเหตุในงานจนต้องเจ็บป่วยพิการ ซึ่งหลายๆโรคต้องอาศัยการเข้าไปรับบริการกับคลินิกโรคจากการทำงาน และรับวินิจฉัยจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง

เกษตรกรพันธสัญญา บุกเพื่อไทยยื่น 10 ข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

เกษตรกรพันธสัญญา 9 องค์ ขอพบนายกรัฐมนตรี ที่พรรคเพื่อไทยหวังช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในระบบพันธสัญญา เสนอกำหนดค่ามาตรฐานกลางปัจจัยการผลิต

วันนี้ (22ส.ค.54 ) 9 องค์กร เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา ประกอบด้วย เครือข่ายเกษตรกรในระบบพันธสัญญาภาคเหนือ, เครือข่ายเกษตรกรในระบบพันธสัญญาภาคกลาง, เครือข่ายเกษตรกรในระบบพันธสัญญาภาคอีสาน, ชมรมผู้รับจ้างเลี้ยงสุกรในระบบพันธสัญญาเชียงใหม่-ลำพูน, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือ, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน, สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน, มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ นำโดย นายอุบล อยู่หว้าผู้ประสานงานเครือข่ายได้ เดินทางไปขอพบนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเวลา 10.30 น. เพื่อยื่นข้อข้อเสนอการพัฒนาระบบการเกษตร แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีนายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกมารับหนังสือแทนนายกรัฐมนตรี ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ชั้น 5 โดยเครือข่ายมี ข้อเสนอ ดังนี้