แม่ค้าแมลงทอด อีกเสียงสะท้อนต่อรัฐบาล ปู1

เมื่อกระบวนการเลือกตั้งได้จบลงไปแล้ว ไม่ว่า ณ ที่ไหน หรืออาชีพอะไร จะได้ยินเสียงคุยกันของคนต่างๆเหล่านั้น ที่พูดถึงนโยบายทั้งหมดของพรรคการเมืองที่ได้รับปากไว้กับประชาชน บางคนคิดว่า ทำได้แต่ไม่ทั้งหมด อาจจะทำได้เป็นบางนโยบาย และบางนโยบายอาจทำได้ยาก ยกตัวอย่าง เช่นนโยบายที่ว่า นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี เมื่อเข้าทำงานต้องได้เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาททันที ซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ยากเพาะเอกชนให้ไม่ได้ เท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนให้มากยิ่งขึ้น

แรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ ติดอาวุธทางปัญญา ยุคสื่อโลกาภิวัฒน์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ. ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ ร่วมกับ โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน จัดฝึกอบรมเทคนิคทำงานด้านการสื่อสารเบื้องต้น โดยมีทีมฝึกอบรมจากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ 14 สหภาพแรงงาน รวมจำนวน 25 คน

คปอ. จับมือนายจ้างประชุมด่วนพัฒนานโยบาย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพบริษัทอุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน เรียกประชุม คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการงาน ( คปอ. ) ของบริษัทฯ ซึงกรรมการความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ (ฝ่ายลูกจ้าง ) ขอประชุมด่วนเพราะเกิดอุบัติเหตุเครื่องแทงยางแทงมือพนักงานกระดูกมือแตก เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 54

สปสช. ประชุมคัดเลือกกรรมการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. ) จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นับเป็นครั้งแรกที่ขบวนการแรงงานได้ส่งตัวแทนของตนเข้าไปเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีองค์กรสหภาพแรงงานจำนวน 177 องค์กร เข้าร่วมประชุม เพื่อเลือกตัวแทน คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง ซึ่งจะเลือก 2 คณะ

บ.แอล ที ยู จัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 ฝ่ายบุคคลบริษัทแอล ที ยู แอพพาเรลส์ จำกัด ได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และตัวแทนฝ่ายนายจ้าง เพื่อประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรตำแหน่ง ที่ห้องประชุมของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกประธาน และกรรมการสวัสดิการฯ ในตำแหน่งต่างๆดังนี้ โดยมอบหมาย ให้1.นางสาว อนงค์ กลิ่นมาลัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ, 2.นางสาวดาวเรือง ชานก ฝ่ายเลขานุการ , 3.นางสาวสมหมาย เนียมงาม ฝ่ายสันทนาการ, 4.นางสาวไพรินทร์ ทัศนา ฝ่ายการศึกษา, 5.นางสาวขวัญจิต ศรีทองอินทร์ ฝ่ายสวัสดิการ

นายจ้างคุมเข้ม เข็มเย็บผ้าหัก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกแห่งหนึ่งในอำเภออ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ได้เรียกพนักงาน 4 ไลน์ผลิตไปตักเตือนให้ระวัง เนื่องจากเกิดปัญหาเข็มหักมีเศษเข็มติดชิ้นงานทำให้เวลาไปตรวจคุณภาพ ผ่านเครื่องแล้วเครื่องร้องว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในเสื้อ นายจ้างจึงเตือนว่า ถ้าเข็มอยู่ในเสื้อหลุดไปถึงมือลูกค้า จะเกิดผลกระทบมากมาย อาจจะทำให้ลูกค้า ถอนออร์เดอร์งาน หรือปิดโรงงานได้ เพราะเรื่องเข็มเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับลูกค้า

1 2 3