Home » Archive

Articles Archive for May 2011

ข่าวแรงงาน »

Post On: 27 May 2011 Category : ข่าวแรงงาน
ชีวิตแรงงานหลังเกษียณ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 นาย รัชพง(ทวี) บุญทับ อดีตพนักงานบริษัทผลิตยางรถยนต์ แห่งหนึ่งในจังหวัด ปทุมธานี ได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก และเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก(ICU) ด้วย นายรัชพง บุญทับ ทำงานอยู่ในบริษัทดังกล่าวมากว่าสามสิบห้าปี ซึ่งเกษียณอายุการทำงานมาได้เพียง 2 ปี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 นายรัชพง บุญทับ ได้เสียชีวิตลงที่ รพ.แพทย์รังสิต ปัจจุบันอายุ 62 ปี

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 27 May 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
ลูกจ้างทำงานบ้านยื่นข้อเรียกร้องสร้างมาตรฐานการคุ้มครอง

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย เข้าพบตัวแทนรัฐ ลูกจ้าง นายจ้าง ให้การสนับสนุน และเสนอข้อเรียกร้องต่อ ILO สร้างมาตรฐานคุ้มครอง รวมถึงกฎหมายแรงงานที่สอดคล้อง

กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Home Net) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (Map) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเอ็มพาว์เวอร์ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และAsia Pacific Forum on Women, Law and Development – APWLD ได้ออกแถลงการณ์ ข้อเรียกร้องลูกจ้างทำงานบ้านแห่งประเทศไทย

Headline, ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 May 2011 Category : Headline, ข่าวแรงงาน
เครือข่ายแรงงานยื่นหนังสือชะลอร่างการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เครือแรงงานนอกระบบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน และ เครือข่ายภาคประชาชนประมาณ 40 คน ได้ร่วมกันยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่องขอให้มีการชะลอการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์กรมหาชน) พ.ศ. ….

ตามที่เครือข่ายแรงงานและภาคประชาชนได้มีมติร่วมกัน ในการขับเคลื่อนผลักดันการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะเป็นองค์กรอิสระในการทำงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งผลักดันมากว่า 17 ปี และได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานเวทีสาธารณะ วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2554 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันรำลึก 18 ปี ของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเคเดอร์ กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในฝันของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

กิจกรรม »

Post On: 22 May 2011 Category : กิจกรรม
สรุปประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน (ครั้งที่ 7)

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้จัดประชุมกองบรรณาธิการ นักสื่อสารแรงงาน วันที่ 28 เมษายน 2554 ณ.ห้องประชุมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAM) จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวแรงงาน »

Post On: 22 May 2011 Category : ข่าวแรงงาน
1 พฤษภา แหลมฉบังร่วมใจ “มหกรรมวันแรงงานชลบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด’’

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.00 น.ริ้วขบวนผู้ใช้แรงงาน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา กว่า1000 คน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554 โดยริ้วขบวนเริ่มต้นที่สี่แยกท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนเคลื่อนขบวนสู่เขตชมชุนสี่มุมเมืองเข้าสู่บริเวณจัดงาน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ปีนี้จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังกวัดชลบุรี จัดให้มีกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติโดยได้รับความร่วมมือจาก สถานประกอบการ กลุ่มสหภาพแรงงาน ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา ในย่านนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและย่านใกล้เคียง โดยมี นาย พรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นเกียรติในการเปิดงานในครั้งนี้

ข่าวแรงงาน »

Post On: 21 May 2011 Category : ข่าวแรงงาน
สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ เยี่ยมชม บ. NHK

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 54 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารจาก IMF -JC (สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ จากญี่ปุ่น) หลังจากที่จัดสัมมนาร่วมกับ TEAM (สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 54 ผ่านมาที่พัทยา ทางคณะผู้บริหารของ IMF –JC และ คณะผู้บริหารTEAM ได้มาดูงานที่ บริษัทเอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทางผู้บริหารบริษัทฯและทางคณะผู้บริหารสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ให้การตอนรับกับคณะที่มาดูงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมมาดูงานครั้งนี้ ประมาณ 30 กว่าท่าน

ข่าวแรงงาน »

Post On: 21 May 2011 Category : ข่าวแรงงาน
IMF-JC + TEAM จัดประประชุมแลกเปลี่ยนหลังภัยพิบัติสึนามิญี่ปุ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 54 ณ โรงแรมดุสิตธานี รีสอร์ท พัทยาเหนือ ชลบุรี ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน ดูงาน สหภาพแรงงานกลุ่มอุตสหกรรมโลหะระหว่าง สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ จากญี่ปุ่น (IMF-JC) กับ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะ แห่งประเทศไทย (TEAM) โดยมี คุณ มาซาซิโร โนกิ Assistant General Secretary ประธานIMF-JC นำทีมมาร่วมประชุมทั้งหมด 22 คน และ คุณ ชาลี ลอยสูงประธาน TEAM เป็นผู้ต้อนรับ และนำสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้วยรวม 30 คน

ข่าวแรงงาน »

Post On: 21 May 2011 Category : ข่าวแรงงาน
บันทึกหน้าใหม่…คนงานฮิตาชิฯนับพัน.แห่ร่วมประชุมใหญ่ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญฯประจำปีครั้งที่ 11/2554 ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2543 มีสถานประกอบการอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ การประชุมใหญ่ฯครั้งแรกจัดขึ้นที่ วันที่ 9 มกราคม 2544 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ยอดสมาชิก 492 คน เข้าร่วมประชุม 400 คน คิดเป็น 81.30%

ข่าวแรงงาน »

Post On: 21 May 2011 Category : ข่าวแรงงาน
ชมรมผู้ประกันตนจัดงานต้อนรับวันแรงงาน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงาน เพื่อการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการแรงงาน ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มสังคมเพื่อน และชมรมผู้ประกันตน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานต้อนรับวันแรงงาน ณ ลานเอนกประสงค์ The Grand (แปดเหลี่ยม) หน้าอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.- 02.00 น.โดยมีผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมจำนวนมาก

กล่าวปาฐกถาเปิดงานโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย กล่าวว่าผู้ใช้แรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ การใช้คนเป็นตัวตั้งแต่ยังใช้คนเป็นเครื่องจักร ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นคน ประชาธิปไตยต้องสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม การปฏิรูปประเทศไทยประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปประเทศ พลังของเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ วิธีการที่ทำให้แรงงานเข้มแข็ง

ข่าวแรงงาน »

Post On: 21 May 2011 Category : ข่าวแรงงาน
เส้นทางกรรมกร  1  พฤษภาคม 54

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้ร่วมรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ นำผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยเข้าร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายผู้ใช้แรงงานประมาณ 10,000 กว่าคน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ตั้งริ้วขบวนที่หน้าอาคารรัฐสภา และเปิดเวทีปราศรัยเชิญผู้นำแรงงานจากกลุ่มเครือข่ายทุกองค์กรขึ้นเวทีเพื่อแสดงพลังในการขับเคลื่อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน มีการแสดงละครสะท้อนปัญหา ชีวิตของคนงานยากจนในสังคมที่ได้รับความเหลื่อมล้ำขาดการเหลียวแลจากรัฐ ในยุคข้าวของแพง ค่าแรงต่ำ กับนโยบายของรัฐที่จับต้องไม่ได้ ( ดีแต่พูด ) ของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ และเคลื่อนขบวนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อแสดงจุดยืนและอุดมการณ์ของชนชั้นกรรมมาชีพ ร่วมกันผลักดันให้รัฐดำเนินการ ตามข้อเสนอในวันกรรมกรสากล ปี 2554 โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 13 ข้อ