“16 ศพแรงงานพม่า กับการถามหาความปลอดภัย”

เมื่อไม่กี่วันมานี้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องความตายของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในเขตอุตสาหกรรมมหาชัย 16 คนที่เสียชีวิตจากการถูกรถบรรทุกเสยชน กับรถขนส่งแรงงานขณะรับส่งคนงานเพื่อมาทำงาน มีคำถามเกิดขึ้นมากมายถึงความรับผิดชอบ และระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยความไม่ปลอดภัยของแรงงาน กับการเดินทางทั้งระบบในพื้นที่อุตสาหกรรม ความจริงที่ต้องพูดถึงโศกนาฎกรรมชีวิตความตายในครั้งนี้ มิใช่เพียงครั้งแรกที่เกิดขึ้น ถ้าย้อนหลังกลับไปเกือบยี่สิบปีมีตัวอย่างความตายจากการเดินทางไป-กลับของแรงงานทั้งคนไทยและข้ามชาติหลายกรณี เช่น รถสองแถวขนส่งคนงานชนกับรถบรรทุกที่สงขลาทำให้คนงานเสียชีวิต และบาดเจ็บหลายสิบคน กรณีรถสองแถวใหญ่ส่งคนงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่กลับบ้านหลังฉลองปีใหม่มีคนงานเสียชีวิตสามคนและบาดเจ็บอีกนับสิบคน อาจกล่าวได้ว่ากรณีความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางของคนงานในย่านอุตสาหกรรมนั้นเกิดขึ้นมากมาย เพียงแต่ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นข่าว และให้ความสำคัญป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย และพื้นที่อย่างจริงจัง การเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งกลับกลายเป็นเรื่องการดำเนินคดีความระหว่างบริษัทประกันภัยรถ กับตัวแรงงาน หรือครอบครัว

โชว์วิสัยทัศน์ ประธานกลุ่มภาคฯคนใหม่ 5 ประเด็นเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 35/2554 และได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยทีประชุมมีมติให้นาย สมพร ขวัญเนตร ประธานสหภาพแรงงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก

หลังจากเข้ารับตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯภาคตะวันออก นาย สมพร ขวัญเนตร กล่าวกับสมาชิกพร้อมแสดงวิสัยทัศน์การทำงาน “ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนให้เข้ามาเป็นประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สิ่งที่ผมอยากจะแก้ไขปรับปรุง มีอยู่ 5 ประเด็น