Home » Archive

Articles Archive for March 2011

ข่าวแรงงาน »

Post On: 25 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
จับตา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯคนงานอาจไม่ได้อะไร?

รมว.เฉลิมชัยนั่งประธานกรรมาธิการแรงงานหวังดันร่างฯของรัฐ

หลังจากร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมได้เข้าสู่วาระที่ 2 ในชั้นกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราทั้ง 4 ฉบับคือร่างของสส.ฝ่ายค้าน(เนื้อหาเดียวกับร่างของคนงานที่ยังอยู่ในตอนการตรวจสอบรายชื่อ) สส.ฝ่ายรัฐบาล 2 ร่างฯและร่างฯของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีการพิจารณาไปหลายครั้งแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดโดยเฉพาะหัวใจหลักที่คนงานเรียกร้องคือต้องเป็นองค์กรอิสระและคุ้มครองครอบคลุมลูกจ้างทุกประเภท โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งในส่วนกรรมาธิการคณะนี้มีตัวแทนลูกจ้างสองท่าน คือ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย และนายชัยสิทธิ สุขสมบูรณ์ส่วนนายพนัส ไทยล้วนนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาในฝ่ายกระทรวง

ข่าวแรงงาน »

Post On: 25 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
สปสช. รุก!ลงพื้นที่กลุ่มย่านฯ  ประสานแนวร่วมด้านสุขภาพคนงาน

วิไลวรรณ ยังสงวนท่าทีเกรงทำได้ไม่ดีพอ ต้องขอดูภาพรวม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2554 เวลา 18.00 น.นพ.กฤษ ลี่ทองอิน จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)และทีมงานอีก 2ท่านได้ขอเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เพื่อนำเสนอแนวคิดการทำงานด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคของสปสช.ซึ่งผู้ใช้แรงงานยังไม่เข้าใจในการเข้าถึงสิทธิจึงอยากให้ทางกลุ่มสหภาพแรงงานฯในพื้นที่ต่างๆมาทำงานร่วมกับ สปสช.เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพของคนงานหลังจากที่เคยนำงบประมาณให้สำนักงานประกันสังคมไปทำ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ข่าวแรงงาน »

Post On: 25 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
พานาโซนิค ร่วมรณรงค์โครงการ ปิดไฟให้โลกพักผ่อน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 บริษัทพานาโซนิค ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ชั้นนำในประเทศไทย ชึ่งตัวบริษัทนั้นตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ได้มีการออกประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการ “ปิดไฟให้โลกพัก”ซึ่งกิจกรรมนี้มีขึ้นโดยภาครัฐ และจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2554 ในทุกพื้นที่ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เวลา 20.30 น. –21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

Headline, ข่าวแรงงาน »

Post On: 25 Mar 2011 Category : Headline, ข่าวแรงงาน
แรงงานบุกสภา!จี้ยึด 5 ประเด็นสำคัญปฏิรูปประกันสังคม

แรงงานหลายพื้นที่ฉุนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. มอง 2 ตัวแทนแรงงานในคณะกรรมาธิการฯเป็นเสียงส่วนน้อย เดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการ ย้ำความต้องการใน 5 ประเด็นสำคัญเพื่อปฏิรูปประกันสังคม ส่วนคณะกรรมาธิการเปิดประชุมพิจารณารวดเดียว 46 มาตราหวังเสร็จทัน ก่อนยุบสภา

วันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ บริเวณหน้ารัฐสภา มีกลุ่มสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาขอยื่นหนังสือ แสดงจุดยืน และข้อเสนอในการปฏิรูปการประกันสังคม ต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ขอให้นำข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เรื่องการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู่การพิจารณา

กิจกรรม, ข่าวแรงงาน »

Post On: 22 Mar 2011 Category : กิจกรรม, ข่าวแรงงาน
ทีมสื่อสระบุรีฯ ฝึกอบรมเข้ม!  หวังสะท้อนปัญหาแรงงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ทีมนักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี ได้จัดอบรมการเขียนข่าวและกระบวนการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอข่าวแบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคมภายนอกให้เข้าใจปัญหาแรงงานในพื้นที่ ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โดยมีนายบุญสม ทาวิจิตร กล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าที่แจ้งไว้ในที่ประชุมประจำเดือนที่จะมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 15 คน

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 22 Mar 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
คนงานร้องขอใช้สิทธิพลเมือง ตาม รธน. เสนอ สปส.ปรับปรุงคุณภาพบริการ

จากกรณี ลจ.ภาคบังคับทั่วประเทศ เรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับปัจจุบันให้สอดคล้องกับสิทธิในฐานะพลเมือง ผู้เป็นเจ้าภาษี ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

จากกรณีดังกล่าว คนงาน บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี ผู้ผลิตกระจกแผ่นเรียบคุณภาพสูง ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.หนองไม้แดง อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี ซึ่งมีคนงานเฉลี่ย อายุงาน 15 ปี ฐานเงินเดือน ประมาณ 15000 บาทต่อเดือน ซึ่งคนงานเกือบทั้งหมด ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมปีละ 9000 บาท ในขณะที่รู้สึกว่าน่าจะได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐ เหมือนประชาชนทั่วไป ไม่เข้าใจว่า เหตุใดต้องจ่ายเงินถึง 2 ส่วน แล้วยังไม่ได้รับการดูแลจากรัฐ ในฐานะพลเมือง และ ฐานะผู้ประกันตน จาก สปส.อย่างเหมาะสม

ข่าวแรงงาน »

Post On: 22 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
รวมพลัง ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง เร่งแก้ไขปัญหา กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ณ ที่ทำการกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จัดการประชุมสรุปประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2553 และ วางแผนงาน ปี 2554 ของกลุ่มฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน จากจำนวน 9 สหภาพฯ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ โดยเริ่มให้แต่ละฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และหลังจากนั้น ในที่ประชุมร่วมกันระดมปัญหาว่าในกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ที่ผ่านมามีทั้ง จุดอ่อน และ จุดแข็ง

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 22 Mar 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
โรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลของรัฐในรูปแบบใหม่ ผู้ประกันตนคือคนไข้ VIP

โรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงได้ปรับรูปแบบการให้บริการรักษาพยาบาล รวดเร็วมีคุณภาพ พร้อมทีมแพทย์ครบครัน ไม่ต่างจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและสำหรับผู้ใช้บัตรประกันสังคมมีช่องบริการ VIP

โรงพยาบาลบางบ่อได้ปรับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพในการให้บริการ พลิกภาพลักษ์เดิมๆของโรงพยาบาลภาครัฐที่เคยเชื่องช้าและไม่เป็นมิตร ด้วยการเปิดช่องทางด่วนพิเศษให้ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องต่อคิวยาว นั่งรอในห้องแอร์ บริการน้ำสมุนไพร พร้อมรอยยิ้มจากทีมแพทย์และพยาบาล

ข่าวแรงงาน »

Post On: 22 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
โรงพยาบาลรัฐเปลี่ยนปรับปรุงช่องทางด่วนให้ผู้ประกันตน

โรงพยาบาลภาครัฐเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการบริการและการรักษาผู้ป่วย ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าโรงพยาบาลของภาคเอกชนให้ได้

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 54 ที่ผ่านมา นักสื่อสารศูนย์สมุทรปราการ เข้าพบ นพ.พัลลภ ลิ่วนำวงศ์ลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อรับทราบโครงการรักษาพยาบาลสิทธิ ผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

ข่าวแรงงาน »

Post On: 22 Mar 2011 Category : ข่าวแรงงาน
นานาทัศนะมุมมองผู้หญิงร่วมสมัย

เสวนา ก้าวต่อไปยุทธศาสตร์ กระบวนการผู้หญิงร่วมสมัย กับมุมมอง นานาทัศนะ 8 ผู้นำหญิง ห้องประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 7 มีนาคม 54 องค์กรผู้หญิง 33 องค์กรได้ร่วมกันจัดงาน 100 ปีสตรีสากล โดยมีการจัดกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการดนตรี