กลุ่มผู้หญิง บุก! กระทรวงแรงงาน

เครือข่ายผู้หญิงร่วมกว่า 19 องค์กร ร่วมยื่นหนังสือ ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสนอทบทวนการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ (เมย์เดย์) วันที่ 1 พฤษภาคม 54 ซึ่งคณะจัดงานมีมติในที่ประชุมให้มีการจัดประกวดต่อ

นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิง ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสวัสดิการฯ ในวันที่ 28 มี.ค. 54 เวลา 14.30 น. ณ กระทรวงแรงงาน เนื่องจากอธิบดีติดภารกิจได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯ มารับหนังสือแทน ที่ผ่านมากลุ่มผู้หญิงก็ได้แสดงเจตนารมณ์ คัดค้านการจัดประกวดฯ ระเบียบการ การประกวดฯ ก็ชัดเจน กำหนดคุณสมบัติ สัดส่วน รูปร่าง หน้าตา ส่วนสูง สัดส่วนรอบเอว สัดส่วนรอบอก สัดส่วนรอบสะโพก ต้องให้ได้ตามที่กำหนด ที่จริงแล้วผู้หญิงทำอย่างอื่นได้มากกว่านี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ในระเบียบเงื่อนไข ของคณะจัดงาน ทำไมไม่เอาผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ มาเป็นพรีเซนเตอร์ ถ้าจะใช้จริงๆ และอีกอย่าง ขบวนการแรงงานไม่เติบโต มีการขัดแย้งกัน ส่วนหนึ่งก็มาจาก กระทรวงแรงงานฯ ที่สนับสนุนงบประมาณอยู่เบื้องหลัง ในการยื่นหนังสือ เพื่อที่จะให้ทางกระทรวงแรงงานฯ ร่วมกับคณะจัดงานได้ทบทวน การจัดประกวดฯ ในครั้งนี้ ถ้าหากคณะจัดงานยังยืนยันในการจัดประกวดฯ เครือข่ายผู้หญิงจะขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเมย์เดย์ ในปีนี้ และอีกหลายๆภาคส่วนก็มีแนวโน้มจะไม่เข้าร่วม

แรงงานใต้ร่วมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ

แรงงานภาคใต้นำโดยสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ ภูเก็ต กลุ่มลูกจ้างภาครัฐ เข้าร่วมจัดงาน ร่วมส่งแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นในคอนเสิร์ต “ Phuket ,We Pray for Japan ” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 54 นี้ 17.00 น. เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติหลักการปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ

วันนี้ (28 มีนาคม 2554) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

จากนั้นรองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายมารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เรื่อง การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

วุฒิสภามีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติในวาระที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ (28 มีนาคม 2554) มีมติผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ในวาระที่ 3 ด้วยมติ 44 ต่อ 0 เสียง โดยร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ มีสาระสำคัญ คือ จัดให้มีกองทุน เรียกว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. อันเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยสร้างหลักประกันทางการเงินในยามชราภาพให้กับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี โดยเน้นไปที่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันทางรายได้เป็นสำคัญ

เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-13.00 น. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.) ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย (SDSU-CCT) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG) เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (Action Network for Migrants-ANM) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ และการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายแรงงานข้ามชาติในลุ่มน้ำโขง ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ

แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน

ได้ร่วมฟังชี้แจงผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานประจำปี 53 ณ.ห้องบอลลูม ชั้น3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กทม. ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2554 งานนี้สภาเครือข่ายฯได้รับเชิญ จากนายปั้น วรรพินิจ เลขาธิการประกันสังคมให้ไปร่วมฟังชี้แจงรายงานผลการการดำเนินงานคลินิกโรค ในฐานะผู้เรียกร้อง คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ และแพทย์เฉพาะทาง นี้ผ่านรัฐบาลหลายสมัยในนามสมัชชาคนจน

บรรยากาศในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คนมาจาก 61 จังหวัด มีรัฐมนตรี ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อนมามอบโล่รางวัลคลินิกโรคจากการทำงานดีเด่นแก่ รพ.ดีเด่นและโรงพยาบาลแม่ข่าย แต่ละภาคด้วยกัน เช่น รพ.ลำปาง รพ.สมุทรสาคร ฯ คุณปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการประกันสังคม มากล่าวชี้แจง กับ ท่านรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพีธีกล่าวเปิด

1 2 3 10