คนงานแม็กซิสเตรียมรุกเข้ากรุงยื่นนายกแก้ปัญหา

เมื่อคืนวานนี้ (27 ม.ค. 54) คนงานแม็คซิสแพ็คกะเป๋านัดกันเตรียมเคลื่อนพลหวังให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองสั่งการให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าไปทำงาน และเข้าสู่แรงงานสัมพันธ์ที่ดีตามนโยบายของรัฐ ความรู้สึกของคนงานเองก็ไม่อยากที่จะทุบหม้อข้าวของตัวเอง แต่ต้องการการจ้างงานที่เป็นธรรม เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของลูกจ้าง ในขณะที่นายจ้างหวังการจ้างงานแรงงานราคาถูก

นายจ้างกล่อม หวังลูกจ้างสมัครใจลาออก

หลังจากที่บริษัท นิเด็ค แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด 300 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นายจ้างประเทศญี่ปุ่น ประกอบตลับลูกปืนหัวอ่านข้อมูล คอมพิวเตอร์ ปิดประกาศเปิดโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ มัพนักงานสมัครใจลาออกราว 900 คนต่อมาประกาศปิดกิจการอย่างถาวรภายในวันที่ 29 มกราคม 2554แล้ว แต่ปัจจุบันยังคงเหลือพนักงานทั้งหมด 148 คน ต่อมามีพนักงานเข้าโครงการดังกล่าวเพ่ิมอีกจำนวน 26 คน เหลือพนักงานที่ไม่เข้าร่วมโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ จำนวน 122 คน ต่อมาวันที่ 27 มกราคม 2554 บริษัทฯได้เรียกพนักงานเข้าเป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามว่า ทำไมไม่เข้าโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ เพราะบริษัทฯจะปิดกิจการในวันที่ 30 มกราคม 2554 แล้ว

นายจ้างโหดตั้งแง่บีบพนักงานลดสวัสดิการฮวบ หวังจ้างงานราคาถูก

นายจ้างตั้งแง่บีบพนักงานลดสวัสดิการ หวังจ้างแรงงานราคาถูก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่สำนักงาน สมาพันธ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย ชั่วคราว ซอย บางแสน 2 บางปู สมุทรปราการ มีสหภาพฯ ที่โดนกระทำหรือโดนเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยมี 3 สหภาพฯ

สส.รับหลักการพ.ร.บ.ประกันสังคมวาระ 1 พร้อมแต่งตั้ง 2 ผู้นำเป็นกรรมาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการวาระ 1 ร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ทั้งฉบับคณะรัฐมนตรีและสมาชิกฯเสนอรวม 4 ฉบับ)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) ณ ตึกรัฐสภา เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. มีนายชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก 3 ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาร่วมด้วย คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนายสถาพร มณีรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน) (2) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน) (3) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน)

บ.ฮีโน่ รับจัดสัมมนาการวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ ศูนย์สมุทรปราการ โดย TEAM ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัย ในการทำงาน สนับสนุนโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 54 การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมคือ ผู้บริหารจากบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง ผู้บริหารจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัท พานาโชนิค ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทกันยงอิเลคทริก ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทเอ็น เอช เค สปริง ผู้บริหารจากบริษัทชันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จป. วิชาชีพของแต่ละบริษัท คณะกรรมการความปลอดภัยของแต่ละบริษัท กรรมการสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหมด 60 คน โดยรับเกรียติจาก นาย วิเลิศ เจติยานุวัตร สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัยฯ

มูลนิธิแรงงานสากล(JILAF)ขอเป็นคนกลางคุยนายจ้างลูกจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา นาย โตโมทากะ อิโนอุเฮะ ผู้จัดการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนาย ชาลี ลอยสูงประธาน TEAM พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่ THE TEAM ครบรอบ 10 ปีทีผ่านมา ในโอกาสที่มาพบ ประธาน TEAM ในครั้งนี้

ทางมูลนิธิฯขอความร่วมมือจาก TEAM ให้ประสานงานบริษัทของญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย โดยอยากให้เชิญกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารของสหภาพแรงงาน เป็นผู้แทนนำเสนอความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง ในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง สวัสดิการ การดูแลด้านคุณภาพชีวิตแรงงาน การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย ความร่วมมือระหว่างบริษัท และสหภาพแรงงาน การตัดสินใจร่วมกับบริษัทสหภาพแรงงานมีส่วนร่วมอย่างไร

1 2 3 4 9