Home » Archive

Articles Archive for January 2011

ข่าวแรงงาน »

Post On: 27 Jan 2011 Category : ข่าวแรงงาน
บ.ฮีโน่ รับจัดสัมมนาการวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ ศูนย์สมุทรปราการ โดย TEAM ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัย ในการทำงาน สนับสนุนโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 54 การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมคือ ผู้บริหารจากบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง ผู้บริหารจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัท พานาโชนิค ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทกันยงอิเลคทริก ประเทศไทย ผู้บริหารจากบริษัทเอ็น เอช เค สปริง ผู้บริหารจากบริษัทชันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จป. วิชาชีพของแต่ละบริษัท คณะกรรมการความปลอดภัยของแต่ละบริษัท กรรมการสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหมด 60 คน โดยรับเกรียติจาก นาย วิเลิศ เจติยานุวัตร สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการวิเคราะห์ต้นทุนความปลอดภัยฯ

ข่าวแรงงาน »

Post On: 27 Jan 2011 Category : ข่าวแรงงาน
มูลนิธิแรงงานสากล(JILAF)ขอเป็นคนกลางคุยนายจ้างลูกจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา นาย โตโมทากะ อิโนอุเฮะ ผู้จัดการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนาย ชาลี ลอยสูงประธาน TEAM พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่ THE TEAM ครบรอบ 10 ปีทีผ่านมา ในโอกาสที่มาพบ ประธาน TEAM ในครั้งนี้

ทางมูลนิธิฯขอความร่วมมือจาก TEAM ให้ประสานงานบริษัทของญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย โดยอยากให้เชิญกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารของสหภาพแรงงาน เป็นผู้แทนนำเสนอความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง ในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง สวัสดิการ การดูแลด้านคุณภาพชีวิตแรงงาน การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย ความร่วมมือระหว่างบริษัท และสหภาพแรงงาน การตัดสินใจร่วมกับบริษัทสหภาพแรงงานมีส่วนร่วมอย่างไร

ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Jan 2011 Category : ข่าวแรงงาน
สพ.ปิโตรเลียมฯ รุก! ติดอาวุธทางปัญญา – อบรม คปอ.หวังต่อรองด้านความปลอดภัย!!

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ รุกจับงานความปลอดภัยฯ จัดอบรมหลักสูตร คปอ.ฝ่ายลูกจ้าง หวังนำกลยุทธ์การจัดการอันตราย เป็นเครื่องมือให้คนงานมีความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมชมเยี่ยม !- อยากให้จัดอีก !!

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2554 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมให้ความรู้กับองค์กรสมาชิกและสร.ที่สนใจ หลักสูตร “บทบาทหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ฝ่ายลูกจ้าง” ณ บ้านไม้ธารา รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยได้วิทยากรจากสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชีย (OHSEI) มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นการอบรมโดยเน้นภาคปฎิบัติและสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในสถานประกอบการ โดยใช้หลักกลยุทธ์ในการจัดการอันตราย และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงบทบาทสมมุติในการเจรจาต่อรองและนำเสนอต่อที่ประชุม คปอ.ด้วย

ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Jan 2011 Category : ข่าวแรงงาน
ลูกจ้างงง NTNนิเด็คประกาศปิดกิจการ! พร้อมเปิดโครงการสมัครใจลาออก?

เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท นิเด็ค แบริ่ง ระยอง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด ประกาศปิดกิจการอย่างถาวร แจ้งลูกจ้างหากสมัครใจลาออกจะจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ตามกฎหมายแรงงานพร้อมค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ที่มีความประสงค์กำหนดวันปิดกิจการอย่างถาวร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2554 เป็นต้นไป พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันจนถึงวันสุดท้ายคือ วันที่ 29 มกราคม 2554

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Jan 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
แรงงานหาดใหญ่มองข้ามสีฟื้นกิจกรรมลานประวัติศาสตร์

แรงงานหาดใหญ่ มองข้ามสี หวังฟื้นลานประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสัญจร สอนประวัติศาสตร์ สร้างสำนึกประชาธิปไตย มีผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจ ฟังดนตรีเพื่อชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม เสนอแรงงานต้องต้องสร้างการเมืองของตนเอง ต้องมีตัวแทนแรงงานเข้าสู่เวทีการเมือง ย้ำทุกปัญหาแรงงานการเมืองเกี่ยวข้อง ทั้งปัญหาการออกกฎหมาย การจัดสวัสดิการ การเลิกจ้างคนงาน การลงทุน ทุกปัญหาการเมืองเกี่ยวข้องและต้องเข้ามาแก้ไข ประเด็นประจุบันแรงงานไม่มีตัวแทนการเมืองของตนเอง จึงต้องสร้าง เพื่อพัฒนาอำนาจการต่อรองอีกขั้น

ข่าวแรงงาน »

Post On: 26 Jan 2011 Category : ข่าวแรงงาน
นายจ้างสั่งหยุดงานใช้มาตรา 75 ทั้งปี ลูกจ้างค่าจ้างหด ต้องหารายได้เสริม

ลูกจ้างโอด นายจ้างใช้มาตรา 75 สั่งหยุดงานชั่วคราวทั้งปี ค่าจ้างไม่พอกิน ทำงาน 10 กว่าปีลาออกได้ 20,000 บาท อายุมากหางานทำไม่ได้ ต้องหาบข้าวจากต่างจังหวัดมาหุงกิน เพื่อประหยัดรายจ่าย ลูกจ้างบางคนต้องทนหาอาชีพเสริมหารายได้เพิ่ม เพื่อลูก และครอบครัวมีข่าวมาว่าถ้าใครอยากออกงานให้เขียนใบลาเข้าไปแล้วนายจ้างจะพิจารณาให้ มีคนงาน 2 คนในแผนก ลูกไม้ มีอายุราว 40-44 ปี ทำงานมา 15 ปี 1 คน อีกคนอายุงาน 11 ปี เขียนใบลาขอออกงานมีผลในวันที่ 14 มกราคม 2554 นายจ้างอนุมัติจ่ายคนละ 2 หมื่นบาท ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า การที่นายจ้างใช้วิธีการใช้มาตรา 75 จ่ายค่าจ้างร้อยละ 75 หากคนงานทนไม่ได้ลาออกไปเองจ่ายเงินให้บ้างเล็กน้อย หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเหล่านี้ก็ตองจ่ายเงินตามกฎหมายซึ่งอาจเป็นเงินมากพอควร จึงอาจเป็นไปได้ ที่นายจ้างจะใช้วิธีการแบบนี้แก้ปัญหาแทนการเลิกจ้างคนงานที่อายุมาก นางสาวสุรินทร์ พิมพา กล่าวอีก

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 24 Jan 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
เจรจาไม่คืบ นายจ้างยื้อหวังบีบให้คนงานยอมรับข้อเสนอ

คนงานแม็กซิส 1,000 กว่าคน ชุมนุมที่ป่ายางเพื่อเตรียมรับมือกับนโยบาย อำนาจ นายทุน ที่รวมกลุ่มกันมาเพื่อทำให้คนงานมีความอ่อนแอลง ไม่ให้มีการรวมตัว ไม่ให้เกิดความเข้มแข็ง ไม่ให้รวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องสภาพการจ้างใหม่ และล้มสหภาพแรงงานในที่สุด คนงานจึงรวมตัวและตั้งมั่นที่ป่ายาง เพื่อสิทธิของตนเอง หลังจากที่คนงานแม็กซิสได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมาและมีการเจรจาในวันที่ 13 มกราคม 2554 ทางสหภาพแรงงานยอมรับข้อเสนอในเรื่องของการจ่ายโบนัส และการปรับเงินขึ้นประจำปีที่นายจ้างเสนอมา เพื่อที่จะยุติข้อเรียกร้อง แต่ทางบริษัทฯไม่ยอมที่จะจบข้อเรียกร้องพยายามที่คุยในเรื่องของการทำงาน 3 กะและให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ฐานเงินเดือนรวมสวัสดิการอยู่ที่ 8,845 บาท ทั้งนี้จะต้องยกเลิกเบี้ยการผลิตและการทำงานนอกเวลา (OT) ซึ่งความเป็นจริงแล้วคนงานต้องมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 13,000 – 15,000 บาทต่อเดือน เพื่อมาแทนรายได้จากเบี้ยการผลิตและการทำงานนอกเวลา (OT

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 24 Jan 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
กระจกอาซาฮี จับมือ สหภาพแรงงานฯ สานฝันแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น

กระจกอาซาฮี จับมือ สหภาพแรงงานฯ สานฝันแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น ยกระดับความร่วมมือขั้นสูงสุด

บมจ.กระจกไทยอาซาฮี เชิญองค์กรแรงงานของลูกจ้าง 3 แห่ง หารือทิศทางมุ่งสู่ความสำเร็จด้านแรงงานสัมพันธ์ หวังก้าวสู่บริษัทฯชั้นนำสมบูรณ์แบบทุกมิติ หลังประสบความสำเร็จด้านคุณภาพผลผลิต ลูกจ้างเฮ ขานรับ หวังแก้ปัญหาเรื้อรัง สู่สวัสดิการเสมอภาค เท่าเทียมกัน

Featured, ข่าวแรงงาน »

Post On: 24 Jan 2011 Category : Featured, ข่าวแรงงาน
แรงงานภูเก็ตเสนอต้องเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ในพื้นที่ทำงานและอาศัยอยู่

แรงงานภูเก็ตเสนอเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ในพื้นที่ทำงานถูกต้องสุด การเลือกตั้งไม่ใช่สิทธิ 5 นาที แต่ต้องมีสิทธิเรียกใช้ได้ด้วย ไม่ใช่เลือกส.ส.ขอนแก่น แต่ตัวทำงานอยู่ภูเก็ตหมดสิทธิใช้ เพราะไม่รู้จัก และไกลแก้ปัญหาให้ไม่ได้ ย้ำทำงานที่ไหนเลือกส.ส.ส.ว.พื้นที่นั้น

งานรณรงค์โครงการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสัญจร สอนประวัติศาสตร์ สร้างสำนึกประชาธิปไตย วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ณ.ตลาดท้ายรถ จ้าวฟ้าวาไรตี้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำโดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยร่วมกับสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมือง

Uncategorized, ข่าวแรงงาน »

Post On: 22 Jan 2011 Category : Uncategorized, ข่าวแรงงาน
เศรษฐกิจฟื้นแต่สมาชิกสหพันธ์โดนรุมกินโต๊ะ

สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ประชุมสัญจรประจำเดือนที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หมู่บ้านบูรพซิตี้ ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ในการประชุมในครั้งนี้สมาชิกสหพันธ์ฯ ได้รายงานสถานการณ์แรงงานในแต่ละพื้นที่ เช่น สหภาพแรงงานแม็กซิส ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ถูกนายจ้างรุกหนักด้วยการยื่นข้อเรียกร้องต่อพนักงานเพื่อลดสวัสดิการแม้จะมีผลกระทบต่อลูกจ้างด้านความเป็นอยู่