บริษัทฟอร์ดและมาสด้า : สุดล้ำด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของบริษัท Auto Alliance Thailand อ.บ่อวิน จ.ระยอง นำโดยนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนางศรีสุดา อุบล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จป.วิชาชีพและคณะกรรมการ คปอ.ฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน นายไพฑูรย์ แก้วมี รองประธานอาวุโส บริษัท Auto Alliance Thailand กล่าวต้อนรับพร้อมกับชี้แจ้งนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสเดินเข้าไปดูขั้นตอนการผลิตรถยนต์ Mazda 2 และ Ford Festa ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวขอบคุณ นายไพฑูรย์ แก้วมี รองประธานอาวุโส บริษัท Auto Alliance Thailand ที่ได้เปิดโอกาสให้คณะเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ และกรรมการคปอ.ฝ่ายลูกจ้างได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยเพื่อจะได้นำกลับไปพัฒนาสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีต่อไป

นายจ้างคนทำยางสั่งปิดงาน หลังเจรจาลูกจ้างไม่ยุติ

เช้าวานนี้(18 พ.ย.) นายจ้างบริษัทกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้ประกาศปิดงานพนักงานประมาณ 800 คน โดยให้พนักงานที่มาทำงานกะเช้าเป็นต้นไปไม่ต้องเข้าโรงงานแต่ได้รับค่าจ้าง ทำให้คนงานทั้งหมดต้องชุมนุมชี้แจงกันอยู่หน้าบริเวณริมถนนพหลโยธินข้างบริษัทฯ รอการเจรจาระหว่างตัวแทนฝ่ายลูกจ้างกับทางนายจ้าง เพื่อหาข้อยุติ นายสุเทพ บุญคุ้ม กรรมการสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและความเจริญก้าวหน้าของบริษัทตลอดไป

นักสู้เปลี่ยนแนวการรบ : มุ่งใช้สื่อขยายสู่สังคม

เมื่อวันที่  12 – 14    พฤศจิกายน  2553  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  จัดอบรม  การเขียนสคลิปข่าว และ การผลิตตัดต่อวีดีโอข่าวสั้น  ให้กับผู้นำแรงงานในแต่ละกลุ่มแรงงาน  รวม  8  แห่ง   โดยมีทีมนักข่าวพลเมืองจากทีวีไทย  มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม   กรุงเทพ  ซึ่งถือว่า เป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับผู้นำแรงงานที่จะได้สะท้อนปัญหา  การถูกเอารัดเอาเปรียบ  การถูกกดขี่  ของลูกจ้างที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้  โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของข่าวสารในมิติที่แตกต่างไปจากเดิม  ที่สังคมจะเห็นผู้ใช้แรงงานออกมาเดินประท้วง   หรือแม้แต่การปิดถนน   สิ่งที่คาดหวังของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้  คือได้เป็นผู้นำเสนอประเด็นที่ตัวเองที่ได้ถ่ายทำตัดต่อมาแล้ว จะมีโอกาสได้ออกอากาศในช่วงของนักข่าวพลเมือง ของทีวีไทยสักครั้ง                              นงนุช ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานสระบุรี รายงาน