{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

คึกคัก แรงงานร่วมงานสืบสานประวัติศาสตร์ จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เสวนาหัวข้อ “บทบาทขบวนการแรงงานในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535” ย้ำต้องกลับมาทำให้ขบวนการแรงงาน และภาคประชาสังคมในการที่จะสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองเพื่อให้เกิดระบบประชาธิปไตย หลังผ่านช่วงเวลารัฐประหาร

สปส.ประกาศเคลื่อนนโยบายเพิ่มเพดานเงินสมทบ

คสรท.ต้านปรับเพดานจัดเก็บเงินสมทบ เรียกร้องรัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนร้อยละ 5 เท่ากันและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ หากไม่พอคุยกันเรื่องเก็บเพิ่ม ด้านคปค.หนุนเก็บเพิ่มสมทบหวังยามชรา ส่วนสปส.บอกรอแก้กฎหมาย

นักวิชาชี้ ชนชั้นนำในเอเชียใช้ระบบอุปถัมภ์ ปกครองแรงงาน

เสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน” ย้ำการปกครองยังอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ คนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการปกครอง แรงงานยังไร้สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวต่อรอง -ขาดเอกภาพ

นายจ้างเมินกฎหมายเกษียณอายุ ร้อนคนงานสูงอายุร้องครส.ให้บังคับใช้กฎหมาย

ลูกจ้างบริษัทนครหลวงถุงเท้าไนล่อน ร้องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) ให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยการเกษียณอายุตามกฎหมาย ด้านนายจ้างขอผ่อนจ่าย อ้างไม่มีเงิน