สรส ทั่วประเทศเสนอนายกทบทวนมติครม.และแนวโยบายที่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ทั่วประเทศ บุกยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและแนวโยบายของรัฐบาลที่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

คสรท.เปิดขอรับการสนับสนุนช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) เปิดขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) กับ สหภาพแรงงาน กลุ่มย่าน สหพันธ์ สมาพันธ์  TEAM  NGO และเครือข่ายแรงงานไทยทุกภาคส่วน

ผู้ประกันตน ตั้งธงค้านขยายเวลารับบำนาญ ติงรัฐหยุดคิดแทน

ผู้ประกันตน ลูกจ้าง ถึงนายจ้าง จวกรัฐคุณพ่อรู้ดี แก้ปัญหาไม่ตรงจุด “ขยายระยะเวลารับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ใครได้ใครเสีย” ด้านรัฐหวั่นกองทุนล้ม จ่อขยายอายุรับสิทธิบำนาญ เตรียมเปิดประชาพิจารณ์ ฟังความเห็น ด้านแรงงานมองสปส.บริหารขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเตรียมทวงเงินสมทบ 8 หมื่นล้านจากรัฐบาล

“สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”

ผู้นำแรงงาน นักวิชาการตั้งวงเสวนา สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อถกเรื่อง SMU อดีต ปัจจุบัน แนวคิดสหภาพแรงงาน หรือขบวนการแรงงาน

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย