{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

ศาลแรงงานรับฟ้อง ทายาทแรงงานข้ามชาติ ให้เพิกถอนคำสั่งกองทุนเงินทดแทน

ศาลแรงานภาค 7 รับฟ้อง คดีทายาทแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จากการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน 

เลขาสรส.ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องทีโอที

สาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงน้อง..พิภพ วรรณจันทร์ และพี่น้อง ทีโอที กับการต่อสู้ครั้งสุดท้าย

แถลงการณ์สรส.ในโอกาสวันสตรีสากล

แถลงการณ์สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 “ภารกิจของขบวนการแรงงาน ขบวนการทางสังคม” ทั้งที่เป็น หญิง และ ชาย จะต้องศึกษาหาความรู้ทบทวนแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้าใจมีสติปัญญา เท่าทัน และสร้างพลังอำนาจของขบวนการแรงงานและพลังทางสังคมขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอำนาจและโครงสร้างด้านบน

เครือข่ายผู้หญิงร้อง “ความมั่นคงของผู้หญิง คือความมั่นคงของชาติ”

8 มีนาวันสตรีสากล เครือข่ายผู้หญิง แสดงพลัง ตั้งพรรคการเมือง (จำลอง) เตรียมการเลือกตั้ง ร่วมเสนอนโยบาย ความมั่นคงของผู้หญิง คือความมั่นคงของชาติ

คสรท.ชี้ยุค 4.0 การละเมิดสิทธิของนายจ้างไม่มีคำว่า ชาติ

ลูกจ้างร้องนายจ้างใช้การเลิกจ้างผ่านไลน์ เข้าสมัย 4.0 ที่ปรึกษารมว.แรงงาน เปิดโมเดลโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างนวตกรรม ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย