{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พบรมว.แรงงาน หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการสนับสนุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขานรับเตรียมนัดวันลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในเดือนมิถุนายนนี้ ขอให้พิพิธภัณฑ์แรงงานจัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือ

รมต.สธ.สั่งรพ.จ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำหน่วยบริการในสังกัด ให้ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ พร้อมเร่งหารือการบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

25 ปีไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ คนงานทวงปฏิรูปความปลอดภัย

คสรท. ยื่น 13 ข้อปฏิรูปความปลอดภัยให้คนงาน ในวาระ 25 ปี188 คน ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ และ เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

“เศรษฐกิจดิจิทัลกับแรงงาน 4.0 : วิกฤติเก่า หรือโอกาสใหม่?”

ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มกับผลกระทบต่อการจ้างงานภาคบริการในประเทศไทย รัฐย่ำกฎหมายแรงงานตามไม่ทัน

ขบวนแรงงาน ฉลองวันกรรมกรสากล ทวงรัฐแก้ปัญหา 10 ข้อ

2 ขบวนแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย – สภาองค์การลูกจ้าง  เรียกร้องรัฐ รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 พร้อมต้านแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม และแก้ไขกฏหมายคุ้มครองแรงงาน

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย