{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

ผู้นำแรงงานซักแถวค้าน มาตรการลดสมทบสปส.ช่วยนายจ้าง

ผู้นำแรงงานประสานเสียงค้านลดเงินสมทบประกันสังคมช่วยนายจ้าง นักวิชาการย้ำทำได้รัฐต้องจ่ายเพิ่ม ถามไหนว่า เงินกองทุนง่อนแง่น หลังจ่ายบำนาญชราภาพ

คสรท. และสรส. แถลงการณ์ เสนอรัฐแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัทมิตซูบิชิกับสหภาพ

คสรท.และสรส.เรียกร้องให้รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐใช้ความพยายามในการให้เกิดการเจรจาภายใต้ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีตามหลักการทางสากลหลักนิติธรรมและหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 74 และยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่าย เบื้องต้นเพื่อแสดงออกถึงความจริงใจและสร้างบรรยากาศในการเจรจาบริษัทควรยกเลิกการประกาศปิดงานและให้สหภาพแรงงาน สมาชิก และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องกลับเข้าไปทำงานก่อนเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

ปลัดแรงงานแถลง1 เมษาปรับค่าจ้างทุกจังหวัด

ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลง มติบอร์ดค่าจ้าง ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด เริ่มใช้ใน 1 เมย.นี้ใน 7 อัตรา ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง สูงสุด 330 บาท กรุงเทพ ปริมณฑล 325 บาท ค่าจ้างเฉลี่ย 315.97 บาท ตัวแทนลูกจ้างบอกhappy นายจ้างบอกเต็มใจให้ ไม่มีการบีบบังคับ  

ครม.มีมติส่งเสริมการมีบุตร -ลดภาษีนายจ้างตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก

คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเพิ่มประชากร ลดภาษีคนมีบุตร และสถานประกอบการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสวัสดิการลูกจ้าง 

ม็อบมิตซูฯเศร้า น้องพลอยสิ้นแล้ว

เพื่อนสมาชิกแห่ระดมทุนกว่าสามหมื่นบาท ไปช่วยงานศพ เผยสุดอาภัพ กำลังจะจบปริญญาตรี รอสอบวิชาสุดท้าย 21 มกราคมนี้ แต่มาสิ้นใจเสียก่อน