{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

คสรท.เปิดปัญหาคดีความแรงงานพบข้อจำกัดกระบวนการยุติธรรม

คสรท.เปิดตัวเลขปัญหาแรงงานขึ้นศาลเพียบ พบปัญหาเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ละเมิดสิทธิ เลือกปฏิบัติ เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบเรื่องถึงศาลยังไกล่เกลี่ยไม่เลิก

ภาคประชาชน แรงงาน แถลงร่วม เสนอ 10 ข้อ ในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน และ 85 ปีรัฐธรรมนูญไทย

เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชน องค์กรประชาธิปไตย ภาคประชาสังคม
ในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล และ 85 ปี รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยไทย เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชน องค์กรประชาธิปไตย และองค์กรภาคประชาสังคม ได้จัดการประชุมเสวนาวิชาการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน-ประชาธิปไตย ร่วมกันขึ้นเพื่อประมวลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ในหัวข้อ “Leaving No One Behind กับความท้าทายแห่งยุคสมัย”

กลุ่มแรงงานอ้อมน้อยหนัก ปลายปีปัญหาละเมิดสิทธิเพียบ

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รับศึกหนักลูกจ้างแห่ร้องทุกข์ ขอคำปรึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ทั้งนายจ้างให้เขียนใบลาออก ไม่จ่ายค่าจ้าง เรื่องถึงแรงงานจังหวัดแล้วหลายกรณีไม่คืบแม้ผ่านไปหลายเดือน

KFC ร่อนหนังสือเลื่อนเจรจา แจงเหตุเลิกจ้างประธานสหภาพ

ผอ.กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานฯ แจ้งคสรท.พร้อมเครือข่าย อ้างหนังสือบริษัทยัมฯเลื่อนการเจรจากระทันหัน ยันเลิกจ้างประธานสหภาพฯทำตามกฎหมาย ด้านที่ปรึกษาฯมองเลิกจ้างระหว่างเจรจาข้อเรียกร้อง กระทำผิดกฎหมาย เจ้าหน้าแรงงานต้องดำเนินการ