{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

ภาวะโลกร้อนคืออะไร… เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน?

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม-แรงงาน ให้ความรู้ผู้นำแรงงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ชี้กระทบแหล่งอาหาร การเกษตร และแรงงาน หลังการปรับเทคโนโลยีใหม่ ตามนโยบายสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ ตามข้อตกลงปารีส และเกียวโต ไทยต้องปรับกระบวนทัศน์ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพิ่มศักยภาพแรงงาน

คปค.-คสรท.ค้าน ม.44 ตั้งบอร์ดประกันสังคม เสนอ ต้องเลือกตั้ง

เครือข่ายแรงงานค้านใช้ ม.44 ตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ ชี้กฎหมายกำหนดชัดเจนให้เลือกตั้ง ย้ำการปฏิรูประบบประกันสังคม หัวใจ คือเพื่อ การบริหารจัดการที่เป็นอิสระ โปร่งใสมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้

ขบวนแรงงานรัฐวิสาหกิจ เสนอ 3 ข้อแก้ปัญหารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ยื่น 3 ข้อเสนอเร่งด่วนแก้ปัญหาความแออัดของผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์ หลังพบประชาชนใช้บริการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีสถิติสูงสุดในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนที่มากถึง 85,221 คนต่อวัน หรือ 1,997,815 คนต่อเดือน

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย