{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แรงงาน และขบวนแนวโน้มปี 2562

ชี้ต้องทำงานจัดตั้งสหภาพแรงงานทั่วไป ฟื้นระบบประชาธิปไตย ขบวนการแรงงานต้องเข้มแข็ง ปรัชญาของรัฐในการพัฒนายังต้องการที่จะได้แรงงานราคาถูกเพื่อดึงดูดนักลงทุน พร้อมกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้แรงงานทำงานที่ไม่มั่นคง ไม่ใช่แนวคิดเพื่อช่วยให้แรงงานทำงานเบาลง อีกทางเลือกแรงงานต้องมีพรรคการเมือง เพื่อเข้าสู่การสร้างอำนาจต่อรอง

10 เหตุผลที่ สนช. ต้องถอนร่าง พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. …. ออกไป

องค์กรผู้หญิงยื่นข้อเสนอ 10 เหตุผลที่ สนช. ต้องถอนร่าง พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. …. ออกไป

รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน

รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการร่วมกับ 9 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

กระทรวงแรงงาน ยื่นสัตยาบัน C188 ต่อ ILO แสดงเจตนารมณ์คุ้มครองภาคประมง

กระทรวงแรงงาน ยื่นสัตยาบัน C188 ต่อ ILO แสดงเจตนารมณ์คุ้มครองภาคประมง ด้านองค์กรภาคประชาสังคม แถลงเรียกร้องการปรับปรุงหรือจัดทำกฎหมายภายในประเทศในด้านการคุ้มครองแรงงานประมงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับนี้

ขบวนการแรงงานสากล-แรงงานไทย แถลงให้รัฐคืนสิทธิ 7คนรถไฟ

ขบวนแรงงานสากล-แรงงานไทย จับมือแถลงร่วม ให้การรถไฟยุติการดำเนินคดีและหักเงินผู้นำสหภาพแรงงาน 

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย