{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-13","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}

เพื่อนหญิงตาก ร่วมตีเกราะ เคาะไม้ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก

เครือข่ายเพื่อนหญิงตาก ยื่นข้อเสนอผู้ว่าตาก ร่วมตีเกราะ เคาะไม้ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก

อีสานกับการพัฒนาความเร็วสูง

นักวิชาการย้ำการพัฒนาอีสานความเร็วสูง บนพื้นที่เป็นการเอื้อให้ทุนแย้งชิงทรัพยากรประชาชน เอาเปรียบทั้งชุมชน แรงงานด้วย

อีสาน ฮ่วมแฮง แปงเมือง

โครงการสืบสานประวัติศาสตร์แรงงานอีสาน เรื่อง อีสาน ฮ่วมแฮง แปงเมือง ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ภาคประชาสังคมวิพากษ์รัฐบาลอ้างเงินไม่พอ แต่ลดแลกแจกแถมเอื้อนายทุน

รัฐประหาร ทำคนจนเพิ่ม ภาคประชาชนแนะหยุด ‘ไทยแลนด์แกรนด์เซลล์’ มุ่งจัดสวัสดิการถ้วนหน้า ลดเหลื่อมล้ำได้ทันที

แรงงานยานยนต์ หวั่นหุ่นยนต์ รุกการจ้างงาน

ผู้นำแรงงานยานยนต์ ชี้เทคโนโลยีใหม่กระทบต่อการจ้างงาน และการรวมตัวเจรจาต่อรอง เห็นร่วมการชุมนุม นัดหยุดงานไม่ใช่ทางออกสหภาพแรงงานต้องสร้างรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ใหม่ ต่อรองสภาพการจ้าง

ติดตามข่าวสารแรงงานผ่านโซเชียลมีเดีย